Zrínyi hősiességfogalma a katonai hősiesség változó formáinak tükrében

doi: 10.32563/hsz.2020.2.7

Absztrakt

A hős és a hősiesség fogalma végigkísérte az emberiség eddigi történelmét. A fogalmat a története során éppúgy jellemezték állandó jegyek, mint ahogy változó karakterek is. A tanulmány a hősiesség fogalmának változását követi nyomom az ókortól napjainkig, példákkal illusztrálva az egyes fogalmakat. A tanulmány az utolsó fejezetben Zrínyi Miklós hősiességfogalmát mutatja be. 

Kulcsszavak:

hős hősiesség Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem