A nők szerepe a háborús hátországban Magyarországon, 1914–1918

doi: 10.32563/hsz.2020.2.11

Absztrakt

Tanulmányomban a nők szerepének, társadalmi helyzetének, áldozatvállalásának alakulását mutatom be Magyarországon az I. világháború időszakában. Feltárom, hogyan illeszkedtek be a hadigazdaság rendszerébe dolgozó nőként, milyen szerepet játszottak a hátország társadalmában, hogyan küzdöttek meg a háború okozta nehézségekkel, és hogyan változott meg társadalmi megítélésük. 

Kulcsszavak:

nők hátország I. világháború