A lakosság árvízi felkészítésének feladatai és módszerei

doi: 10.32563/hsz.2020.2.14

Absztrakt

A lakosság felkészítése a veszélyhelyzetekre elengedhetetlen. E tevékenység sikeressége nagyban elősegítheti a biztonság megteremtését, illetve fenntartását: az emberéletek és az anyagi javak biztonságát, veszély esetén ezek megmentését, a beavatkozás hatékonyságának növelését, továbbá a keletkezett károk minimalizálását. A felkészítés több csatornán keresztül is megvalósulhat. Napjainkban egyre több olyan platform lát napvilágot, amelyek kommunikációs célokat szolgálnak, így azok kiválóan alkalmazhatóak a lakosság katasztrófavédelmi, árvízi felkészítése során is. A szerzők a tanulmányban célul tűzték ki, hogy ismertetik a lakosság felkészítésének aktuális szerepét, feladatait napjainkban. Cél továbbá lehetséges, új módszerek bemutatása, amelyek nagyban elősegíthetik a lakosság minél sikeresebb felkészítését egy esetleges árvízre. 

Kulcsszavak:

árvíz lakosságfelkészítés kommunikáció módszertan