A különleges műveleti képességfejlesztés korai szakaszának értékelése a változásmenedzsment tükrében (2004–2006)

doi: 10.32563/hsz.2024.1.1

Absztrakt

A különleges műveleti képességfejlesztés Magyarországon a 2000-es évek elején indult meg, és szorosan kapcsolódott ahhoz a globális képességfejlesztési trendhez, amelyet a New York-iVilágkereskedelmi Központ és a Pentagon elleni terrortámadás indított el. A képességfejlesztés korai fázisában a fejlesztés folyamata számos buktatót tartalmazott, amelyek a változásmenedzsment tükrében elkerülhetők lettek volna. Ilyen irányú felkészítést azonban a végrehajtó parancsnoki állomány nem kapott. A tanulmány retrospektíve azt vizsgálja, hogy a különleges műveleti képességfejlesztés kezdeti fázisában a változásmenedzsmentben alkalmazott hármas megközelítés: cél–stratégia–kommunikáció hogyan valósult meg, és azok megvalósulásának milyen hatásai voltak a katonai szervezetre és az átalakítás folyamatára.

Kulcsszavak:

különleges művelet képességfejlesztés változásmenedzsment

Hivatkozások

- 128/1997. HM határozat a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj alapításáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/1997-128-30-15

- 22/2005. (HK 7.) HM határozat a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj alapító okiratának módosításáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/1997-128-30-15.0

ÁRVAI Zoltán et al. (2012): Legendák és titkok katonái. A mélységi felderítés története. Budapest: HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BELÉNYESI Emese (2014): Változásmenedzsment a közigazgatásban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

CHINN, David – DOWDY, John (2014): Five Principles to Manage Change in the Military. McKinsey on Government, 15. 40–44. Online: https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/five-principles-to-manage-change-in-the-military

CSATH Magdolna (1992): Sikeres változásmenedzsment, I. rész. Marketing & Menedzsment, 33(2), 4–9. Online: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1963

DOMSCHITZ Mátyás – RUZSA Ágota (2018): A szervezeti változáskezelés és a szervezetfejlesztés. Budapest: Dialóg Campus. Online: https://bit.ly/4c4e84C

FARKAS Ferenc (2004): VÁLTOZÁS – menedzsment. Budapest: KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

FM 3-05(2006): Army Special Operations Forces. Washington, DC.: Headquarters Department of The Army.

FOLSE, Mark R. (2002): Operation Enduring Freedom, September 2001–March 2002. Washington D.C.: Center of Military History, United States Army. Online: https://history.army.mil/html/books/070/70-83/cmhPub_70-83-1.pdf

GERŐCS Imre (2012): A Magyar Honvédség különleges műveleti képesség múltja, jelene. Hadtudományi Szemle, 5(1–2), 293–299.

KOTTER, John P. (1999): A változások irányítása. Budapest: Kossuth.

NATO update Week of 1 – 7 October 2001. Online: https://www.nato.int/docu/update/2001/1001/e1002a.htm

NAYLOR, Sean (2015): Relentless Strike: The Secret History of Joint Special Operations Command. ‎ New York: St. Martin’s Griffin.

NÉMETH Balázs (1997): A kiegyensúlyozott vállalat. A változási folyamatok menedzseléséről. Vezetéstudomány, 12, 3–15. Online: https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5396/1/VT_1997n12p3.pdf

PATAKI Béla (2014): Változásmenedzsment, oktatási segédlet közgazdász alapképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Online: https://bit.ly/48PLukF

RUMSFELD, Donald H. (2002): Transforming the Military. Foreign Affairs, 81(3), 20–32. Online: https://doi.org/10.2307/20033160

SZENES Zoltán (2003): A védelmi felülvizsgálat és védelmi tervezés. In A védelmi tervezési rendszer. Budapest: Honvédelmi Minisztérium.

The Washington Post (2001a): Bush Addresses the Nation on Hijacked Planes.

The Washington Post, 2001. szeptember 20. Online: https://www.washingtonpost.com/wpsrv/onpolitics/transcripts/bushaddress_091101.htm

The Washington Post (2001b): Bush Announces Strikes Against Taliban. The Washington Post, 2001. október 7. Online: https://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_100801.htm

THIELE, Ralph (2007): Keeping Pace with Innovation – The Challenge of Change Management in Armed Forces. Institute für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung, 1–13. Online: https://www.files.ethz.ch/isn/44923/Pace_with_Innovation.pdf

VÉGH Ferenc (2018): Honvédségünk a rendszerváltástól napjainkig (1.) Honvédségi Szemle, 3, 27–47. Online: https://honvedelem.hu/files/files/110428/hsz_2018_3_beliv_027_047.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.