A közösségvezérelt helyi fejlesztés elmélete és gyakorlata Irak északi területein a „korai felépülési” időszakban

  • Szilágyi-Kiss Hajnalka
doi: 10.32563/hsz.2023.4.4

Absztrakt

A közösségek, civil szervezetek sok feladatot át tudnak vállalni az államtól az emberek felkészítésének tekintetében, hogy egyre inkább képesek legyenek humán szükségleteiket felismerni, és azokra válaszolni, veszély esetén védekezni. Ebben az anyagban arra keresem a választ, hogy a civil társadalom fejlesztése, a civil szereplők összefogása által hogyan valósultak meg projektek, és ezeknek milyen hatása lehet Irak 2017-ben felszabadított
területein (Ninive, Anbár, Dijála, Bábil, Szaláh ed-Dín, Bagdad és Kirkuk kormányzóságban), illetve a Kurdisztáni Autonóm Régió területén a válság utáni „korai felépülési” időszakban.

Kulcsszavak:

helyi közösségi kezdeményezés közösségvezérelt helyi fejlesztés Irak civil társadalom biztonság

Hivatkozások

European Commission (2018): Guidance for Local Actors on Community-Led Local Development. Online: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/guidance_clld_local_actors_en.pdf

Gazdag Ferenc szerk. (2011): Biztonsági tanulmányok – biztonságpolitika. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hungary Helps Agency (2020): Activity Report 2020. Online: https://hungaryhelps.gov.hu/wp-content/uploads/2021/11/HungaryHelps_Activity_report_2020_200x270mm_v3_FINAL.pdf

Kaldor, Mary (2007): Human Security – Reflections on Globalization and Intervention. Cambridge: Polity Press, 182–197.

Marsai Viktor (2012): Az amerikai neokonzervatívok és az iszlám biztonságiasítása. Eszmélet, 24(94), 139–154. Online: https://www.eszmelet.hu/marsai_viktor-az-amerikai-neokonzervativok-es-az-iszlam-bizt

Ökumenikus Segélyszervezet (2019): Közhasznú tevékenységről szóló (rövid) tartalmi beszámoló. Online: https://segelyszervezet.hu/app/uploads/2020/07/kozhasznusagi_jelentes_2019.pdf

Pertev, Rasit (1994): The Role of Farmers and Farmers’s Organisations. In Plaza, P. (szerk.): La vulgarisation, composante du développement agricole et rural: actes du séminaire de Grenade. Montpellier: CIHEAM, 27–31. Online: https://om.ciheam.org/om/pdf/c02-4/94400041.pdf

Sadan, Elisheva (2005): Empowerment and Community Planning. E-book. Online: https://www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment.pdf

Sadan, Elisheva (2011): Közösségi tervezés és empowerment. Ford. Bányai Emőke. Budapest: ELTE TÁTK. Online: https://tatk.elte.hu/dstore/document/1549/Sadan_Kozossegi_tervezes.pdf

Sherwani, Halgurd (2021): Abandoned park in Halabja turned into disability-friendly green space. Kurdistan24, 2021. június 21. Online: https://www.kurdistan24.net/en/story/24796-Abandoned-park-in-Halabja-turned-into-disability-friendly-green-space

Száraz Enikő (2003): A biztonság új dimenziói. Külügyi Szemle, 2(2), 199–223. Online: https://kki.hu/assets/upload/KULUGY_KulugyiSzemle_2003__2szarazenikofolyoirat1.pdf

Tadjbakhsh, Shahrbanou (2007): Human Security in International Organisations: Blessing or Scourge? Human Security Journal, 4, 8–15. Online: https://doi.org/10.4324/9780203965955

Tóthné Kiss Anett (2018): Projektmenedzsment. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Online: https://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu/files/1043/Projektmenedzsment_tananyag.pdf

UNDP (1994): Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. Online: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994

UNICEF (2022): Iraq Humanitarian Situation Report No. 2. Online: https://iraq.un.org/en/211519-unicef-iraq-humanitarian-situation-report-no-2

Wong, Susan (2012): What have been the impacts of the World Bank Community Driven Development Programs? The World Bank Social Development Department, 2012. május 11. Online: https://documents1.worldbank.org/curated/en/967431468161087566/pdf/695410WP0SW0CD00Box370017B00PUBLIC0.pdf

Jogi források

- 1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról

- 1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról

- 1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-iiskolaépítési projektjének támogatásáról

- 1663/2018. (XII. 6.) Korm. határozat a moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatásáról

- 1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat a Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról

- 1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

- 1854/2020. (XI. 26.) Korm. határozat az Örmény Apostoli Egyház iraki érsekség zakhoi templom és közösségi épület, a szíriai érsekség homszi Szent Mesrop templom, valamint a Sahagian Örmény Általános Iskola és a damaszkuszi Örmény Kulturális Központ újjáépítésének a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.