Narkoterrorizmus Mexikóban

A mexikói drogháború és annak egyes rendészeti, katonai vonatkozásai

doi: 10.32563/hsz.2020.2.13

Absztrakt

Írásomban ismertetem a „Mexikói Drogháború” jelenségét, mind katonai, mind rendészeti szemszögből. Az illegális kábítószerkereskedelem több mint 100 éves múltra tekint vissza az amerikai kontinensen, ennek változásaival, legfontosabb mérföldköveivel foglalkozom a publikáció első felében. A továbbiakban feltárom a narkoterrorizmus államra gyakorolt hatásait, továbbá ehhez kapcsolódóan megvizsgálom, hogy Mexikó tekinthető-e „bukott államnak”, vagy nem. Ezt követően bemutatom az így kialakult komplex környezet legfontosabb szereplőit, illetve a rendészeti és katonai hivatásrendek közötti együttműködés lehetőségeit, majd az utolsó részben foglalom össze következtetéseimet, javaslataimat. 

Kulcsszavak:

Mexikó Drogkereskedelem narkoterrorizmus