The Hungarian Defence Sports Association

doi: 10.32563/hsz.2023.4.15

Absztrakt

In our joint study, we present the role of the Defence Sports Association and its achievements in the past period, in the complex system of patriotic and national defence education to make them available to the international scientific community. We also introduce the readers to the possibilities and plans for the future of the Association.

Kulcsszavak:

patriotic education shooting sports Defence Sports Association military sports

Hivatkozások

Boye, Michael W. – Cohen, Bruce S. – Sharp, Marilyn A. – Canino, Maria C. – Foulis, Stephen A. – Larcom, Kathleen – Smith, Laurel (2017): U.S. Army Physical Demands Study: Prevalence and Frequency of Performing Physically Demanding Tasks in Deployed and Non-Deployed Settings. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(4), 57–61. Online: https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.08.014

Contamine, Philippe (2014): War in the Middle Ages. Oxford – New York: Wiley- Blackwell.

Gabányi, János (1921): Kézikönyv a magyar ifjúság nemzetvédelmi nevelésére [Manual for the Education of Hungarian Youth in National Defence]. Budapest: MOVE Szemere-bizottsága. Online: https://mtda.hu/books/kezikonyv.pdf

Gergely, Ferenc – Kiss, György (1976): Horthy leventéi [Horthy’s Leventes]. Budapest: Kossuth.

Gilleaume, Árpád (1905): A katonai kiképzés az iskolában és a lövészet terjesztése [Military Training in School and the Spread of Shooting]. In De Sgardelli, Caesar (ed.): Polgári czéllövészet [Civilian Marksmanship]. Budapest: Várnai F. Könyvnyomda. 7–47.

Havay, Sándor (1978): Lövész tömegsport a Magyar Honvédelmi Szövetségben [Mass Shooting Sport in the Hungarian National Defence Association]. Honvédségi Szemle, 19(1), 63–67.

Havenetidis, Konstantinos – Bissas, Athanassios – Monastiriotis, Nikolaos – Nicholson, Gareth – Walker, Josh – Bampouras, Theodoros M. – Dinsdale, Alexander J. (2022): Combining Sport and Conventional Military Training Provides Superior Improvements in Physical Test Performance. International Journal of Sports Science & Coaching, 18(5), 1567–1576. Online: https://doi.org/10.1177/17479541221116959

International Military Sports Council (s. a.). Online: https://www.milsport.one/

Kyle, Donald G. (2014): Sport and Spectacle in the Ancient World. Hoboken: Wiley- Blackwell.

Magyar Honvédelmi Szövetség 1948–1973 [Hungarian National Defence Association 1948–1973] (1973). Repülés, 26(4), 4–6. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/Repules_1973/?pg=63&layout=s

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium (1940): Kézikönyv a honvédelmi és testnevelési ismeretek oktatására [Manual for Teaching National Defence and Physical Education Skills]. Pécs: Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Osztálya.

MHSZ (1971): Általános iskolai lövészszakkörök programja [Programme of Elementary School Shooting Classes]. Budapest: MHSZ.

Mónus, Miklós (1975): Hatszázezren a lövészversenyeken (Six Hundred Thousand at Shooting Competitions]. Lobogó, 17(2), 31.

Simicskó, István (2020): The Challenges and Tests Faced by Patriotism in the 21st Century. Honvédségi Szemle, 148(Special Issue 2), 83–91. Online: https://doi.org/10.35926/HDR.2020.2.5

Szabó, Lajos – Szikora, Katalin (2004): A magyar ifjúság testi nevelésnek története [The History of Physical Education of Hungarian Youth]. Budapest: TFSE Birkózó Szakosztálya és a Magyar Sportmúzeum.

Szabó, Zoltán István (2018): Aktuális-e a honvédelmi nevelés, jó-e az iránytűnk? [Is National Defence Education Up-to-Date, Is Our Compass Correct?] Honvédségi Szemle, 146(6), 45–57. Online: http://real.mtak.hu/124994/1/HSZ_2018_146_6_Szabo_Zoltan_Istvan.pdf

Szabó, Zoltán István (2021): A hazárdőr hazafi: Szemere Miklós [The Gambling Patriot: Miklós Szemere]. In Baráth, Noémi Emőke – Kovács, Petra – Novák-Varró, Virág – Urbanovics, Anna (eds.): A Haza szolgálatában [In Service of the Nation]. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége. 144–152.

Szabó, Zoltán István – Ujházy, László (2023): The Possible Role of Sports in Keeping Volunteer Reservists “Forged Together” Between Two Call-Ups: The Case of Hungary. Revista Academiei Fortelor Terestre / Land Forces Academy Review, 28(3), 171–178. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2023-0021

Szemere, Miklós (1902): Négy országgyűlési beszéd [Four Parliamentary Speeches]. Budapest: Athenaeum. 1–66.

Tornay, Károly (1935): A leventeintézmény története [The History of the Levente Institution]. Budapest: Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság.

Ujházy, László (2018): The Role of Reservists and Reserve Associations Today. Security and Defence Quarterly, 19(2), 3–12. Online: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.1469

Legal references

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény [Act CXXXII of 2016 on the National Defence Sports Federation]. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2016-132-00-00

A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. .) Kormány határozat [Government Decree 1611/2017 (IX.5.) on ensuring the necessary conditions for the development of National Defence Sports Centres]. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2017-1611-30-22

évi LIII. törvénycikk a testnevelésről [Act LIII of 1921 on physical education]. Online: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100053.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.