Az igazságos háború elmélete és a teremtésvédelem:

az igazságos háború elméletének története a középkortól a 20. századig a teremtésvédelem szempontjából

doi: 10.32563/hsz.2023.4.6

Absztrakt

Az igazságos háború elmélete szorosan kapcsolódik az emberi, a kulturális és a természeti kár okozásának korlátozásához, és így a teremtésvédelemhez. Az elmélet a története során több formában jelent meg, amelyek különböző mértékben támogatták a károkozás
korlátozását és a teremtés védelmét. Ha az elmélet történetét a 11–13. századra vezetjük vissza, akkor annak legalább három egymást követő formáját különböztethetjük meg: az Aquinói Szent Tamás (1225–1274) által összegzett középkori keresztény változatot, a 17.
században Hugo Grotius (1583–1645) nevéhez, majd a 20. század második felében Michael Walzer (1935–) nevéhez kapcsolódó nemzetközi jogi változatot és a Jeff McMahan (1954–) neve által fémjelzett revizionista változatot. Jelen tanulmány a középkori és a nemzetközi jogi elmélet bemutatásával és a teremtésvédelem szempontjából való összehasonlításával foglalkozik.

Kulcsszavak:

teremtésvédelem Michael Walzer Aquinói Szent Tamás igazságos háború elmélete

Hivatkozások

Aquinói Szent Tamás (2014a): A teológia foglalata. Második rész 2. XXIX. kérdés. A békéről. Budapest: Gede Testvérek Bt., 202–206.

Aquinói Szent Tamás (2014b): A teológia foglalata. Második rész 2. XL. kérdés. A háborúról. Budapest: Gede Testvérek Bt., 264–269.

Aquinói Szent Tamás (2014c): A teológia foglalata. Második rész 2. LXIV kérdés. Az emberölésről. Budapest: Gede Testvérek Bt., 402–411.

Boda Mihály (2019): Az igazságos háború elméletének újrafelfedezése a 0. század második felében: Paul Ramsey és Michael Walzer. In Gőcze István (szerk.): Keresztény teoretikusok, államférfiak és katonák háborúelméletei. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 63–78.

Boda Mihály (2020): Az igazságos háború hagyománya Europában és a Távol Keleten (Kínában). In Pohl Árpád (szerk.): Biztonság és honvédelem. Budapest: Ludovika, 1689–1701.

Boda Mihály (2021): A katonai erények. Budapest: Ludovika.

Boda Mihály (2022a): Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs elméletek. Belügyi Szemle, 70(1), 169–185. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.10

Boda Mihály – Rémai Dániel (2022b): A háború áldozatai: a diszkriminációs szabály története és kortárs dilemmái. Hadtudomány, 32(2), 86–97. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2022.32.2.86

Boda, Mihály (2023a): Historical Forms of Just War Theory in Europe and Hungary. AARMS, 22(1), 61–75. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2023.1.5

Boda Mihály (2023b): A háborús ideológiák története. Budapest: Ludovika.

Christopher, Paul (1999): The Ethics of War and Peace. New Jersey: Prentice Hall.

Ferenc (I.) pápa (2015): Laudato Sí kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. Budapest: Szent István Társulat.

Forde, Steven (1998): Hugo Grotius on Ethics and War. American Political Science Review, 92(3), 639–648. Online: https://doi.org/10.2307/2585486

Grotius, Hugo (1960a): A háború és a béke jogáról. I. kötet. Budapest: Akadémiai.

Grotius, Hugo (1960b): A háború és a béke jogáról. II. kötet. Budapest: Akadémiai.

Grotius, Hugo (1960c): A háború és a béke jogáról. III. kötet. Budapest: Akadémiai.

Haakonssen, Kund (1996): Natural Law and Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9781139172905

Kalmanovitz, Pablo (2015): Early Modern Sources of the Regular War Tradition. In Lazar, Seth – Frowe, Helen (szerk.): The Oxford Handbook of Ethics of War. Oxford: Oxford University Press, 145–164. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199943418.013.2

Neff, Stephen C. (2005): War and the Law of Nations. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511494253

Tuck, Richard (1979): Natural Rights Theories. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9781139163569

Ujházy Lóránd (2017): Az „igazságos háború” tan elemeinek tovább élése a jelenkori fegyveres konfliktusoknál. In Gőcze István (szerk.): Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig. Budapest: Dialóg Campus, 21–40.

Walzer, Michael (2006): Just and Unjust Wars. New York: Basic Books.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.