Az Analytic Hierarchy Process alkalmazása nemzeti érdekek mérésére

Líbia olasz kül- és biztonságpolitikán belüli relevanciájának változása

doi: 10.32563/hsz.2023.4.5

Absztrakt

A tanulmány célja az Analytic Hierarchy Process döntéshozatali modell alkalmazása nemzeti érdekek számszerűsítésére. A módszertannal Olaszországnak a Földközi-tenger déli partján fekvő öt államhoz kötődő nemzeti érdekeit elemzem longitudinális vizsgálat keretében (2011–2021). Az egyes államok relatív fontosságában bekövetkező változások ábrázolása megmutatja, milyen okok húzódnak meg az esetleges külpolitikai hangsúlyváltások mögött.

Kulcsszavak:

döntéshozatal Analytic Hierarchy Process nemzeti érdek Olaszország

Hivatkozások

Alcaro, R. (2010): Catching the Change of Tide. Italy’s Post-Cold War Security Policy. The International Spectator, 45(1), 131–145. Online: https://doi.org/10.1080/03932720903562601

Aliboni, Roberto et al. (2017): Conflict in Libya: A Multidimensional Crisis State of Play and Paths towards a Sustainable Peace. IEMed, 2017. október 16. Online: https://www.iemed.org/publication/conflict-in-libya-a-multidimensional-crisis-state-of-play-and-paths-towards-a-sustainable-peace/

Andreatta, Filippo (2008): Italian Foreign Policy: Domestic Politics, International Requirements and the European Dimension. Journal of European Integration, 30(1), 169–181. Online: https://doi.org/10.1080/07036330801959564

Balogh István (2013): Biztonságelméletek. Nemzet és Biztonság, 6(3–4), 36–56.

Bono, Salvatore (2005): Tripoli bel suol d’amore. Testimonianze sulla guerra italo-libica. Rome: Isiao.

Bonvicini, Gianni – Colombo, Alessandro (2011): La politica estera dell’Italia, Edizione 2011. Bologna: Il Mulino.

Borgogni, Massimo – Soave, Paolo (2015): Italia e Libia. Un secolo di relazioni controverse. Ariccia: Aracne Editore.

Bozzo, Luziano – Simon–Belli, Carlo – Batacchi, Pietro (2008): Metodologia per la definizione degli interessi nazionali: le Matrici. In Jean, Carlo (szerk.): Geopolitica economica. Milano: Franco Angeli, 53–90.

Bright, J. (1968): Technological Forecasting for Industry and Government. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Burchill, Scott (2005): The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230005778

Buzan, Barry – Wæver, Ole – De Wilde, Jaap (1998): Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers. Online: https://doi.org/10.1515/9781685853808

Buzan, Barry – Wæver, Ole (2003): Regions and Powers. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252

Carbone, Maurizio (2008): Beyond the Three Circles: Italy and the Rest of the World. Journal of Modern Italian Studies, 13(1), 1–5. Online: https://doi.org/10.1080/13545710701816786

Carbone, Maurizio (2011): Introduction: Understanding Italy’s Role on the World Stage. In Carbone, Maurizio (szerk.): Italy in the Post-Cold War Order: Adaptation, Bipartisanship, Visibility. Lanham, MD: Rowman, 1–22.

Croci, Osvaldo – Lucarelli, Sonia (2010): Introduction: Italy in the Eyes of Others. Modern Italy, 15(3), 251–257. Online: https://doi.org/10.1080/13532944.2010.490346

Croci, Osvaldo – Valigi, Marco (2013): Continuity and Change in Italian Foreign Policy: The Case of the International Intervention in Libya. Contemporary Italian Politics, 5(1), 38–54. Online: https://doi.org/10.1080/23248823.2013.781373

Croci, Osvaldo – Foradori, Paolo – Rosa, Paolo (2011): Italy as a Security Actor: New Resolve and Old Inadequacies. In Carbone, Maurizio (szerk.): Italy in the Post-Cold War Order: Adaptation, Bipartisanship, Visibility. Lanham, MD: Rowman, 81–102.

Davidson, Jason W. (2011): Italy and the U.S.: Prestige, Peace, and the Transatlantic Balance. In Carbone, Maurizio (szerk.): Italy in the Post-Cold War Order: Adaptation, Bipartisanship, Visibility. Lanham, MD: Rowman, 143–160.

Dinolfo, S. – Indelicato, M. (2021): Cambiano le rotte dei migranti: cosa c’è dietro il boom di sbarchi. Il Giornale, 2021. április 20. Online: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cambiano-rotte-mediterraneo-lallarme-arriva-libia-1938759.html

Duleba Szabolcs (2006): A közép- és felső vezetői döntéseket támogató AHP-módszer, és alkalmazása logisztikai szolgáltatók kiválasztására. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 37(9), 54–57. Online: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.09.05

Dunne, Tim – Schmidt, Brian C. (2005): Realism. In Baylis, John – Smith, Steve (szerk.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 147–170. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198825548.003.0008

Emiliani, Marcella (2012): Medio Oriente, una storia dal 1918 al 1991. Roma: Laterza.

Eriksson, Mikael (2016): A Fratricidal Libya: Making Sense of a Conflict Complex. Small Wars & Insurgencies, 27(5), 817–836. Online: https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1208794

Gaiser, L. (2005): Interessi nazionali: genesi storico-politica. In Jean, Carlo – Napolitano, Ferdinando (szerk.): Interessi nazionali: metodologie di valutazione. Milano: Franco Angeli, 13-29.

Gazdag Ferenc (2007): Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi szervezetekben (NATO, EU). Online: https://www.grotius.hu/doc/pub/UIVMVC/83%20gazdag%20ferenc%20%20vita%20a%20magyar%20kpol.pdf

Goldstein, Joshua S. – Pevehouse, Jon C. (2008): International Relations. New York: Pearson Longman.

Hermanin, Costanza (2019): Immigration in Italy between Two Elections. Between Myths and Reality. Friedrich-Ebert Stiftung. Online: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/15603.pdf

Hoffmann, Stanley (1995): The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964–1994. Boulder, CO: Westview Press. Online: https://doi.org/10.4324/9780429310652

Horváth Jenő (2012): Líbia története az olasz gyarmati korszakban (1911–1947). Grotius tanulmányok. In Majoros István (főszerk.): Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Budapest: ELTE Új-ésJelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 285–298.

Jean, Carlo (2008): I contenuti degli interessi nazionali. In Jean, C. (szerk.): Geopolitica economica. Milano: Franco Angeli, 31–34.

Joffé, George (2020): Where does Libya go now? The Journal of North African Studies, 25(1), 1–7. Online: https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1689806

Lombardi, Ben (2011): The Berlusconi Government and Intervention in Libya. The International Spectator, 46(4), 31–44. Online: : https://doi.org/10.1080/03932729.2011.628090

Miranda, Valérie (2011): Striking a Balance Between Norms and Interest in Italian Foreign Policy: The Balkans and Libya. IAI Working Papers, 11/11. Online: www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1111.pdf

Molnár Anna (2019): Italy and the Mediterranean Refugee Crisis. In Tanács-Mandák, Fanni (szerk.) Identity crisis in Italy. Budapest: Dialóg Campus, 149–165.

Molnár Anna et al. (2022): The Internationalisation of the Conflict in Libya. AARMS, 20(3), 97–132. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.3.7

Morgan, Patrick (2007): Security in International Politics: Traditional Approaches in Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press.

Norman, C. D. – Helmer, O. (1951): The Use of Exports for the Estimation of Bombing Requirements. Santa Monica: RAND Corporation.

Parsi, V. E. (2016): Italy’s Foreign Policy Game: Moving without the Ball. In Carbone, Maurizio – Piattoni, Simona (szerk.): Italian Politics: Governing Under Constraint. Vol. 31. New York: Berghahn, 118–134. Online: https://doi.org/10.3167/ip.2016.310108

Rapcsák Tamás (2007): Többszempontú döntési problémák. Egyetemi oktatáshoz segédanyag, Budapesti Corvinus Egyetem.

Jackson, Robert – Sørensen, Georg (2003): Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

Saaty, Thomas L. – Vargas, L. G. (2001): Models, Methods, Concepts and Applications of Analitical Hierarchy Process. International Series in Operations Research and Management Sciences. Boston–Dodrecht–London: Kluwer Academic Publishers. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1665-1

Saaty, Thomas L. (1990): Decision Making for Leaders: The AHP for Decisions in a Complex World. Pittsburgh: RWS Publications.

Takács Lili (2023): Olaszország Líbia-politikája 2011-2021 között, különös tekintettel a kül- és biztonságpolitikai szempontokra. Doktori értekezés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola.

Vaidya, Omkarprasad S. – Kumar, Sushil (2006): Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. European Journal of Operational Research, 169(1), 1–29. Online: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028

Varvelli, Arturo (2010): Italy and Libya: Renewing a Special Relationship. The International Spectator, 45(3), 117–130. Onine: https://doi.org/10.1080/03932729.2010.504627

Vass Mária (2002): Nemzeti érdekérvényesítés a multilaterális diplomáciában. PhD-értekezés. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.