Alternatív pénzmosási módszerek

Pénzmosás az informális értékátviteli rendszerek árnyékában

  • Bugyáki Attila
doi: 10.32563/hsz.2023.4.11

Absztrakt

A világban lezajlott technológiai és informatikai fejlődésnek köszönhetően egyfajta gazdasági és pénzügyi paradigmaváltás tanúi lehetünk, aminek következtében a pénzügyi elszámolások nagy része olyan új trend felé halad, ahol már egyre kevésbé dominál a készpénz, az elektronikus számlapénz és az ehhez hasonló készpénzkímélő fizetési módszerek kezdenek elterjedni. Emellett az is megfigyelhető, hogy a világ lakosságának egy része – megfelelő pénzintézet és infrastruktúra hiányában – még mindig tradicionális
hagyományokon alapulva az informális értékátviteli rendszerek igénybevételével végez pénzügyi műveleteket. Bár természetüknél fogva ezek az alternatív megoldások alapvetően nem pénzmosás céljából alakultak ki, ettől függetlenül anonim, gyors és biztonságos mivoltuk révén előszeretettel használják a bűnözők is a „piszkos” pénzek legalizálására. Jelen tanulmány azt kívánja bemutatni, hogy az alternatív pénzmosási módszerek közül az informális értékátviteli rendszerek jellegüknél fogva rendelkeznek és egyben meg is felelnek a törvénytelen eredetű pénzt tisztára mosni vágyók sajátos elvárásainak, szerepük ezáltal az új évezred küszöbén fokozatosan felértékelődik.

Kulcsszavak:

pénzmosás informális értékátviteli rendszerek földalatti bankrendszer hawala terrorizmus

Hivatkozások

Carroll, Lisa Crystin (1999): Alternative Remittance Systems: Distinguishing Subsystems of Traditional Money Laundering in Interpol Member Countries on the Asian Continent. Sam Houston State University.

Demirgüç-Kunt, Asli et al. (2022): The Global Findex Database 2021 – Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, D.C.: World Bank. Online: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Jamwal, N. S. (2002): Hawala – The Invisible Financing System of Terrorism. Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA, 26(2), 181–198. Online: https://doi.org/10.1080/09700160208450038

Jost, Patrick M. – Sandhu, Harjit Singh (2000): The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering. [H. n.]: Interpol. Online: https://www.assetsearchblog.com/wp-content/uploads/sites/197/2013/06/FinCEN-Hawala.pdf

McCusker, Rob (2005): Underground Banking: Legitimate Remittance Network or Money Laundering System? Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, No. 300. Online: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tandi300.pdf

Nelson, S. Selena (2007): Regulating Money Laundering in the United States and Hong Kong: A Post 9-11 Comparison. Washington University Global Studies Law Review, 6(3), 723–745. Online: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1163&context=law_globalstudies

Passas, Nikos (1999): Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations – A Study into So-called Underground Banking Networks. Online: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/1300/on1999-4-full-text_tcm28-74731.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Passas, Nikos (2003): Informal Value Transfer Systems, Terrorism and Money Laundering. Report to the National Institute of Justice. Boston: Northeastern University. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.1327839

Pénzügyminisztérium (2014): A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés nemzetközi háttere. Online: http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/a-penzmosas-es-a-terrorizmus-finanszirozasa-elleni-fellepes-nemzetkozi-hattere

Singh, Nirajan Man – Sandhya, P. (2008): Hawala Financing: An Aid to Terrorism. NALSAR Student Law Review, 9, 109–120. Online: http://commonlii.org/in/journals/NALSARStuLawRw/2008/11.pdf

Theimer, Sharon (2001): U.S. Probes Bin Laden’s Finances. Newsday, 2001. szeptember 21.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.