Határállamok a Baltikumban I.

Autonómiakövetelések, megszállási politika és függetlenségi háborúk Észtországban és Lettországban 1917. február és 1919. február között

  • Juhász Barnabás
doi: 10.32563/hsz.2023.4.3

Absztrakt

Mind az első világháború, mind az 1917-es oroszországi forradalmak olyan állapotokat teremtettek a Baltikumban, amelyek könnyedén párhuzamba hozhatók az 1917 és 1923 közti kelet- és közép-európai eseményekkel. A világháború lezárása ugyanis nemcsak hogy nem jelentette a küzdelmek befejeződését, hanem inkább csak a szereplők számát sokszorozta meg. Jelen cikk célja egy olyan európai régió világháború alatti és utáni történelmének bemutatása, amelynek eseményei kevésbé ismertek, de segítségül szolgálhatnak a korabeli kelet- és közép-európai történelem jobb megértéséhez, hadtörténeti, szociográfiai, politológiai és diplomáciai nézőpontok alapján.

Kulcsszavak:

Észtország Lettország Németország Oroszország Szovjetunió első világháború forradalom 1914– 1918 1919 kommunizmus antant nemzeti önrendelkezés függetlenségi háború

Hivatkozások

Alenius, Kari (2004): Under the Conflicting Pressures of the Ideals of the Era and the Burdens of History: Ethnic Relations in Estonia, 1918–1925. Journal of Baltic Studies, 35(1), 32–49. Online: https://doi.org/10.1080/01629770300000211

Alston, Charlotte (2006): ’The Suggested Basis for a Russian Federal Republic’: Britain, Anti-Bolshevik Russia and the Border States at the Paris Peace Conference, 1919. History, 91(1), 24–44. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-229X.2006.00357.x

Aly, Götz (2019): Európa a zsidók ellen. 1880–1945. Ford. Kerényi Gábor. Budapest:L'Harmattan.

Balkelis, Tomas (2018): Civilekből katonák. Paramilitáris mozgalmak a Baltikumban az első világháború után. In Gerwarth, Robert –Horne, John (szerk.): Háború béke idején. Paramilitáris erőszak Európában az első világháború után. Ford. Váradi Péter. Budapest: L’Harmattan, 155–174.

Bennett, Geoffrey (2017): Freeing the Baltic 1918–1920. Barnsley: Pen & Sword Books.

Brüggemann, Karsten (2006): “Foreign Rule” During the Estonian War of Independence 1918–1920: The Bolshevik Experiment of the„ Estonian Worker’s Commune”. Journal of Baltic Studies, 37(2), 210–226. Online: https://doi.org/10.1080/01629770608628880

Csoma Lajos (2017): Világháború után világforradalom. In Katkó Márton Áron – Krausz Tamás – Mészáros Zsófia (szerk.): Világháború, világforradalom, világbéke? Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 101–117. Online: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/37544

Ezergailis, Andrew (1972): The October Insurrection in Latvia. A Chronology. Journal of Baltic Studies, 3(3–4), 218–228. Online: https://doi.org/10.1080/01629777200000161

Ezergailis, Andrew (1977): The Latvian “Autonomy” Conference of 30 July 1917. Journal of Baltic Studies, 8(2), 162–171. Online: https://doi.org/10.1080/01629777700000161

Foglesong, David S. (1995): The United States, Self-Determination and the Struggle Against Bolshevism in the Eastern Baltic Region, 1918–1920. Journal of Baltic Studies, 26(2), 107–144. Online: https://doi.org/10.1080/01629779500000031

Gatrell, Peter (2017): War, Refugeedom, Revolution. Understanding Russia’s Refugee Crisis, 1914–1918. Cahiers du Monde Russe, 58(1–2), 123–146. Online: https://doi.org/10.4000/monderusse.10073

Ģērmanis, Uldis (1973): Some Observations on the Yaroslav Revolt in July 1918. Journal of Baltic Studies, 4(3), 236–243. Online: https://doi.org/10.1080/01629777300000261

Gyóni Gábor (2009): Orosz birodalom volt-e a Szovjetunió? In Juhász József – Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest: L'Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 77–92. Online: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/44418

Halász Iván (2005): A tábornokok diktatúrái – A diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917–

Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet. Online: https://www.russianstudies.hu/docs/tabornokok.pdf

Henriksson, Anders (1996): Minority Nationalism and the Politics of Gender: Baltic German Women in the Late Imperial Era. Journal of Baltic Studies, 27(3), 213–228. Online: https://doi.org/10.1080/01629779600000061

Hiden, John (2002): The Baltic States and Weimar Ostpolitik. Cambridge: Cambridge University Press.

Jansen, Marc (1986): International Class Solidarity or Foreign Intervention? Internationalists and Latvian Rifles in the Russian Revolution and the Civil War. International Review of Social History, 31(1), 68–79. Online: https://doi.org/10.1017/S0020859000008063

Kursietis, Andris J. (2018): Military Commanders of the Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania. 1918–1940. Soesterberg: Aspekt Publishers.

MacMillan, Margaret (2005): Béketeremtők. Az 1919-es párizsi békekonferencia. Ford. Barna Judit. Budapest: Gabo.

Minins, Aldis (2015): Latvia, 1918–1920: A Civil War? Journal of Baltic Studies, 46(1), 49–63. Online: https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1009689

Minnik, Taavi (2015): The Cycle of Terror in Estonia, 1917–1919: On Its Preconditions and Major Stages. Journal of Baltic Studies, 46(1), 35–47. Online: https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1009688

Nelson, Robert L. (2011): The Baltics as Colonial Playground: Germany in the East, 1914–1918. Journal of Baltic Studies, 42(1), 9–19. Online: https://doi.org/10.1080/01629778.2011.538511

Raun, Toivo U. (1999): The Image of the Baltic German Elites in Twentieth-Century Estonian Historiography: The 1930s vs. the 1970s. Journal of Baltic Studies, 30(4), 338–351. Online: https://doi.org/10.1080/01629779900000161

Spahr, William J. (1998): Sztálin hadvezérei. A szovjet vezérkar 1917–1945. Ford. Sziklai Hella. Budapest: Aquila.

Sullivan, Charles L. (1976): German Freecorps in the Baltic, 1918–1919. Journal of Baltic Studies, 7(2), 124–133. Online: https://doi.org/10.1080/01629777600000131

Swain, Geoffrey (1999): The Disillusioning of the Revolution’s Praetorian Guard: The Latvian Riflemen, Summer–Autumn 1918. Europe–Asia Studies, 51(4), 667–686. Online: https://doi.org/10.1080/09668139998840

Urban, William (2003): A teuton lovagok. A lovagrend hadtörténete. Ford. Zvara István. Debrecen: Gold Book.

Vardys, V. Stanley (1979): Democracy in the Baltic States, 1918–1934: The Stage and the Actors. Journal of Baltic Studies, 10(4), 320–336. Online: https://doi.org/10.1080/01629777900000331

von Rauch, Georg (1994): A balti államok története (1917–1940). In von Rauch, Georg – Misiunas, Romuald J. – Taagepera, Rein: A balti államok története. Ford. Pálvölgyi Endre – Bojtár Péter. Budapest: Osiris–Századvég, 9–162.

Waite, Robert G. L. (1969): Vanguard of Nazism. The Free Corps Movement in Postwar Germany, 1918–1923. New York: W. W. Norton & Company.

White, James D. (1994): National Communism and World Revolution: The Political Consequences of German Military Withdrawal From the Baltic Area in 1918–19. Europe–Asia Studies, 46(8), 1349–1369. Online: https://doi.org/10.1080/09668139408412233

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.