A Magyar Honvédség 15M gyakorló egyenruházat tervezésének környezetvédelmi aspektusai, 2. rész

doi: 10.32563/hsz.2023.3.3

Absztrakt

A Magyar Honvédség korszerűsítése, átalakítása a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program meghirdetésével, valamint végrehajtásával új irányt vett. A hadiipar újjáélesztése, az új képességeket biztosító haditechnikai eszközök beszerzése, a 15M hadi gyakorló öltözet rendszeresítése vagy a hivatásos és szerződéses állományú katonák illetményfejlesztése csak néhány elem azok közül, amelyekkel a felelős szervek, személyek meg kívánják valósítani a haderő modernizálását. Véleményünk és tapasztalatunk szerint az új típusú egyenruha bevezetésével ráadásul már egy kényelmesebb viseletű, jobb minőségű gyakorlót kaptak a honvédségben szolgáló katonák. A fejlesztések végrehajtásakor azonban célszerű azokat a tényezőket is megvizsgálni, amelyek negatív hatással lehetnek környezetünkre. A környezetszennyezés az egyik ilyen tényező, amelyre kiemelt figyelmet kell fordítani a honvédség részéről is. A textilipar által okozott környezetszennyező hatások kiváltásában a haderő mint megrendelő csak közvetetten jelenik meg. Ettől függetlenül érdemes a hadsereg részéről – a műszaki követelmények összeállításakor – azokat a szempontokat is megfogalmazni, amelyek segíthetik a szerződő gyártókat ösztönözni a kevésbé környezetkárosító eljárások alkalmazására. Cikksorozatunkban bemutatjuk a jelenlegi textilipar által alkalmazott környezetvédelmi trendeket, majd összehasonlítjuk – költségelemzés alapján – a különböző gyártáshoz használt nyersanyagokat, és javaslatot teszünk olyan szempontok kialakítására, amelyeket a honvédség részéről célszerű figyelembe venni a hadi gyakorló öltözetek alapanyagának kiválasztásakor, megrendelésekor.

Kulcsszavak:

környezetvédelem hadi gyakorló öltözet fejlesztés szempontok textilalapnyagok

Hivatkozások

Fieldtest – “Tarnanzug Neu”, the New Austrian Camouflage Pattern. Pine Survey, 2019. május 1. Online: https://pinesurvey.com/fieldtest-tarnanzugneu-austrian-camouflage/

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (2018): A 15M gyakorló egyenruházat gyártása. Előadás az MH Logisztikai Központ szervezésében megrendezésre került ruházat szakterület továbbképzésén, Buják.

Kutasi Csaba (2022): Optimális infra-remissziót elősegítő textilszínezékek álcázáshoz. Magyar Kémikusok Lapja, 77(1), 9–13. Online: https://doi.org/10.24364/MKL.2022.01

Magyar Honvédség (2015): Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína (3. kiadás). Budapest: HVK Logisztikai Csoportfőnökség.

Mészáros Gábor (2016): Új személyi felszerelések. Katonai Logisztika, 24(Különszám), 374–391. Online: https://epa.oszk.hu/02700/02735/00083/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2016_ksz_374-391.pdf

Műszaki követelmények 15 M kiképzési zubbony (2020). Budapest: Magyar Honvédség Logisztikai Központ.

Műszaki követelmények 15 M műveleti zubbony (2020). Budapest: Magyar Honvédség Logisztikai Központ.

Review: Bundesheer „Tarnanzug Öbh“. Spartanat, 2020. július 28. Online: https://www.spartanat.com/2020/07/review-bundesheer-kaz-20-oebh/

Romvári Lilla (2021): Az egyenruházat fejlesztési lehetőségei különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra. TDK-dolgozat. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.

Szondy, David (2020): Fire-retardant, Insect-repelling Fabric Developed for US Army Uniforms. New Atlas, 2020. augusztus 18. Online: https://newatlas.com/military/us-army-new-fire-retardant-insect-repelling-uniforms/

U.S. Army (2021): Changes are Coming to the Army Uniform. 2021. május 13. Online: https://www.army.mil/article/246354/changes_are_coming_to_the_army_uniform

Jogi források

- 5/2017. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés a 15M hadiruházattal és felszereléssel történő ellátás ideiglenes rendjéről

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.