Hol szab határt az etikus látásmód az emberi és természeti környezetben lezajló drónhadviselés harci momentumainak?

doi: 10.32563/hsz.2024.1.7

Absztrakt

Az emberiség történelmében új korszak köszöntött be a fegyveres konfliktusok terén. A hibrid hadviselés korát éljük. Abban a korban, ahol az ellenség nem hús-vér lényként velünk szemben állva üzen hadat, hanem valahol egy titkos, virtuális lövészárokból irányítja a mindent elpusztító fegyverkomplexumát a kiszemelt, leigázandó célra. Ebben a környezetben nehéz eldönteni, hogy mi valódi és mi nem, mi etikus és mi etikátlan, és nem csupán a távolról irányított harci eszközök által végzett cselekmények kusza világában, de a békésnek tűnő hétköznapok esetében is, a harcmezőktől távol. Ebben a publikációban a szerző célja, hogy definiálja a hadviselés egy új formáját, ami a kor technikai fejlődésének köszönhetően a légi gépi organizmusok csatájaként vonulhat be a köztudatba. Mindeközben az írás készítője ezt a harci cselekményt megpróbálja elhelyezni az etika, etikus viselkedés palettáján.

Kulcsszavak:

pilóta nélküli légi jármű UAV UAS UCAV drón katonai műveletek drónhadviselés etika

Hivatkozások

BÉKÉSI Bertold (2013a): Pilóta nélküli légijármű típusok sárkányszerkezeti megoldásai. In POKORÁDI László (szerk.): Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban 2013 konferencia előadásai. Debrecen: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottság, 122–132.

BÉKÉSI Bertold (2013b): Pilóta nélküli légijárművek jellemzése, osztályozásuk. In PALIK Mátyás (szerk.): Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 65–109.

BÉKÉSI Bertold – MAJOR Gábor (2022): A drónok konfigurációi, alkalmazásai területei. In PÁY Gábor (szerk.): Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban 2022: Konferenciakiadvány. Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem, 301–307.

BÉKÉSI Bertold – SZEGEDI Péter (2015): Napjaink fegyverrendszer fejlesztési trendjei. Economica, 8(4/2), 174–184. Online: https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2015/8/4/2/4603

BÉKÉSI Bertold et al. (2022) Working Drones in a Modern Airport’s Daily Life. In OSTAŠEVIČIUS, V. (szerk.): Transport Means Proceedings of the 26th International Scientific Conference Part II. Kaunas: Leidykla Technologija, 836–841.

BÉKÉSI László – BÉKÉSI Bertold (2013a): Forgószárnyas pilóta nélküli légi járművek. Economica, 6(2), 88–98. Online: https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2013/6/2/4421

BÉKÉSI László – BÉKÉSI Bertold (2013b): Merevszárnyú pilóta nélküli légi járművek (UAV-k). Szolnoki Tudományos Közlemények, 17, 7– 34.

BODA Mihály (2022): Az igazságos háború elmélete az antik államelméletekben. Hadtudományi Szemle, 15(1), 99–113. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2022.1.7

MAJOR Gábor – CSÓRÉ Attila (2021): A pilóta nélküli légi járművek (UAV) evolúciója. Repüléstudományi Közlemények, 33(1), 171–191. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.1.13

GAJDÁCS László – MAJOR Gábor (2022): Katonai célú drónok fejlesztése a jelenkorban, a jövőt vizionálva. In FÖLDI László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből III. Budapest: Ludovika, 101–120.

GUPTA, Suraj G. – GHONGE, Mangesh – JAWANDHIYA, Pradip M. (2013): Review of Unmanned Aircraft System (UAS). International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), 2(4). Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3451039

ICAO (2011): Unmanned Aircraft Systems (UAS). Circular 328. Montréal, Canada: International Civil Aviation Organization. Online: https://www.icao.int/meetings/uas/documents/circular%20328_en.pdf

MAJOR Gábor (2016): Etikus-e a drónok használata? Honvédségi Szemle, 144(2), 100–106. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/799/789

MAJOR Gábor (2017): A pilóta nélküli légijármű rendszerek használata az elektronikai hadviselésben. Repüléstudományi Közlemények, 29(3), 309–312. Online: www.repulestudomany.hu/folyoirat/2017_3/2017-3-22-0490_Major_Gabor.pdf

MAJOR Gábor (2018): Does an autonomous drone return home at all time? Repüléstudományi Közlemények, 30(2), 275–284. Online: http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2018_2/2018-2-23-0499-Major_Gabor.pdf

MAJOR Gábor (2021): Katonai célú drónfejlesztések a két katonai nagyhatalom boszorkánykonyhájában. In KOCSIS Imre – SZODRAI Ferenc (szerk.): Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban. Debrecen: MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, 92–99. Online: https://tab.mta.hu/files/9816/3241/4622/DAB_Muszaki_Tudomany_az_Eszak-kelet_Magyarorszagi_Regioban_2021_konferencia_Kornyezet-_es_Foldtudomanyok_Muszaki_Hidrologia_es_Repulestudomanyok_szekcio_eloadasok_kiadvanya.pdf

MAJOR Gábor – BÉKÉSI Bertold (2023): A pilóta nélküli légijárművek felhasználási lehetőségei háborús körülmények között az orosz–ukrán konfliktus árnyékában. Polgári Védelmi Szemle, 15(különszám), 297–324. Online: https://kvi.uni-nke.hu/document/kvi-uni-nke-hu/%C3%96sszerakott%20PV%20Szemle%20cikkek_02_24_Szerkesztett.pdf#page=297

MAJOR Gábor – TÓTH Zoltán (2022): A pilóta nélküli légi járművek együttműködésének lehetőségei a szárazföldi erőkkel egyes katonai műveletekben. Repüléstudományi Közlemények, 34(1), 61–75. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2022.1.4

OREND, Brian (1999): Kant’s Just War Theory. Journal of the History of Philosophy, 37(2), 323–353. Online: https://doi.org/10.1353/hph.2008.0847

SZEGEDI Péter – BÉKÉSI Bertold (2015a): Az UAV-on alkalmazható szenzorok. In XIV. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, 175–182. Online: http://publicatio.nyme.hu/613/1/TTK_14_Nemzetkozi_Konf_Eloadasok _201500516.pdf

SZEGEDI Péter – BÉKÉSI Bertold (2015b): Sensors on Board of the Unmanned Aerial Vehicles. In ROLANDAS, Makaras et al. (szerk.): Proceedings of the 19th International Scientific Conference Transport Means, Kaunas: Leidykla Technologija, 219–222.

SZENDY István (2013): Hadelmélet és katonai műveletek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó.

SZENDY István (2014): Hadelmélet és katonai műveletek II. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó.

Szun-Ce (2006): A háború művészete. Budapest: Cartaphilus.

UJJADY András – MAJOR Gábor (2021): A civil drónszabályozáson innen, a katonain túl. Repüléstudományi Közlemények, 33(2), 167–180. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.2.12

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.