Balla Tibor könyve a honvédtisztképzés irányítóiról

doi: 10.32563/hsz.2023.3.13

Absztrakt

2022-ben jelent meg Balla Tibor ezredes, kutatóprofesszor könyve a magyar honvédtisztképzés irányítóiról, amely lényegében azon tisztek életútját foglalja adattárba, akik az 1872–1945 közötti időszakban a Ludovika Akadémia élén álltak. Írásomban azon túl, hogy röviden bemutatom a kötetet, kedvet csinálva annak elolvasásához, igyekszem bemutatni azt a folyamatot és kutatói környezet, amelynek eredményeként megszületett ez a figyelemre méltó kötet.

Kulcsszavak:

Ludovika honvédtisztképzés

Hivatkozások

Balla Tibor (2010): A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai 1. – Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest: Argumentum.

Balla Tibor (2019): A Nagy Háború Osztrák–Magyar Tábornokai – Altábornagyok 2. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Balla Tibor (2022): A honvédtisztképzés irányítóinak arcképcsarnoka. A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia igazgatói és parancsnokai, 1872–1945. Budapest: Ludovika.

Balla Tibor – Padányi József (2019): Műszaki kiválóságok – Jacobi Ágost Henrik. Műszaki Katonai Közlöny, 29(4), 157–162. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.4.10

Balla Tibor – Padányi József (2020a): Műszaki kiválóságok: Vidos Géza. Műszaki Katonai Közlöny, 30(1), 63–68. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.4

Balla Tibor – Padányi József (2020b): Műszaki kiválóságok: Molnár Pál. Műszaki Katonai Közlöny, 30(2), 21–28. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.2.2

Balla Tibor – Padányi József (2021a): Műszaki kiválóságok: Schmoll Endre. Műszaki Katonai Közlöny, 31(1), 33–40. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.1.2

Balla Tibor – Padányi József (2021b): Műszaki kiválóságok: Feimer László. Műszaki Katonai Közlöny, 31(4), 35–44. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.4.3

Balla Tibor – Padányi József (2022a): Műszaki kiválóságok: Karl Freiherr von Birago. Műszaki Katonai Közlöny, 32(1), 17–26. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.1.2

Balla Tibor – Padányi József (2022b): Műszaki kiválóságok: Herbert Ferenc. Műszaki Katonai Közlöny, 32(2), 43–54. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.2.3

Balla Tibor – Padányi József (2022c): Műszaki kiválóságok: Murahidy Gusztáv Győző, Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 5–12. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.1

Csáky Imre (2022): A Ludovika Akadémia kőbe vésett vármegyecímerei. Budapest: Ludovika.

Csikány Tamás (2008): A magyar katonai felsőoktatás 200 éve – dióhéjban. Nemzet és Biztonság, 1(10), 76–85.

Csikány Tamás (2021): A „hősképző” Ludovika Akadémia. Emlék-őr, 2021(1), 16–17.

Kalavszky Györgyi (1992): Ludovika-album. A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia története 1808–1944. Budapest: Libra.

Padányi József – Balla Tibor (2021): Műszaki kiválóságok: Hollán Ernő. Műszaki Katonai Közlöny, 31(3), 33–48. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.3.3

Padányi József – Koltay András szerk. (2021): Ludovika. Budapest: Ludovika.

Padányi József – Pöcher, Harald – Balla Tibor (2021): Műszaki kiválóságok: Oskar Regele. Műszaki Katonai Közlöny, 31(2), 21–29. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.2.2

Paksa Rudolf (2013): Prozopográfia vagyis „kollektív biográfiai elemzés”. In Ballabás Dániel (szerk.): Módszertani tanulmányok. Eger: EKF Líceum, 7–19.

Rada Tibor (1998): A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története I-II. Budapest: Gálos-Nyomdász Kft.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi (2011): A Ludovika. Budapest: HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi (2013): A Ludovika. Budapest: HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi (2018): A Ludovika egykor és most. Budapest: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.