Az állami vezetők stratégiai felkészítését befolyásoló főbb stratégiai dokumentumok bemutatása

doi: 10.32563/hsz.2022.3.4

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen állami vezetők stratégiai felkészítésére, különös tekintettel a közszolgálatiságra és az átfogó megközelítésre. A szerző a Kondratieff-féle hosszú ciklusok elméletéből kiindulva részletezi a nemzetközi egyes rendszer sajátosságait, kifejti a háború új megjelenési formáira a nemzetközi szakirodalomban használt megnevezéseket, bemutatja a biztonsági környezet jelentette kihívásokat, valamint a vonatkozó magyar stratégiai dokumentumokat és jogszabályi változásokat. A nemzeti ellenálló képességet nevesítve azt rendszerként értelmezi, annak társadalmi vetületét, az átfogó rendszerszemléletet pedig egy, a kormányzat egészét lefedő, átfogó megközelítésként láttatja.

Kulcsszavak:

ciklus nemzetközi rendszer stratégia ellenálló képesség átfogó megközelítés

Hivatkozások

AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN), NATO Standardization Agency, Brüsszel, 2011.

AJP-3.4.4 (A) Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency. Brussels, NATO Standardization Agency, 2016.

Arreguín-Toft, Ivan: How the Weak Win Wars, A Theory of Asymmetric Conflict. International Security, 26. (2001), 1. 93–128. Online: https://doi.org/10.1162/016228801753212868

Az Alaptörvényhez és annak módosításaihoz tartozó indokolások. Indokolások Tára, (2020), 161. 1894–1900.

Bakos Csaba Attila: Hagyományostól eltérő hadviselés, hagyományostól eltérő vezetésszemlélet. Társadalom és Honvédelem, 19. (2015), 3. 41–52.

Barraclough, Geoffrey: Agadirtól a háborúig. Egy válság anatómiája. Budapest, Kossuth, 1988.

Boda Mihály: A kisháború etikája. In Harangi-Tóth Zoltán (szerk.): A „kisháborúk” és a könnyű csapatok harcászata (1792–1918). Elmélet, etika és a gyakorlat. Hadtörténelem egyetemi jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszszolgálati Egyetem, 2019. 7–50.

Callwell, Charles. E.: Small Wars: Their Principles and Practice. London, General Staff – War Office, 1906.

Csiki Varga Tamás – Tálas Péter: Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiájáról. Nemzet és Biztonság, 13. (2020), 3. 89–112. Online: https://doi.org/10.32576/nb.2020.3.7

FM 3-24/MCWP 3-33.5: Counterinsurgency. Headquarters, Department of the Army, Washington, 2006.

FM 3-24/MCWP 3-33.5: Insurgencies and Countering Insurgencies. Headquarters, Department of the Army, Washington, 2014.

Heydte, Friedrich August Freiherr von der: Modern Irregular Warfare in Defense Policy and as a Military Phenmenon. New York, New Benjamin Franklin House, 1986.

Jobbágy Zoltán: A felkelők elleni műveletekről: Egy elfeledett klasszikus: Bernardo de Vargas Machuca. Honvédségi Szemle, 141. 2013a, 2. 15–18. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/485

Jobbágy Zoltán: Clausewitz és a felkelők: a háború csodálatos háromsága és a felfegyverzett nép ereje. Honvédségi Szemle, 67. 2013b, 3. 28–31.

Jobbágy Zoltán: David Galula és a felkelés ellenes műveletek elmélete és gyakorlata francia megközelítésben. Hadtudományi Szemle, 10. (2017), 4. 82–97.

Keszely László: A védelmi igazgatás szerepe a nemzeti szintű átfogó megközelítés megvalósításában. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/12398

Kondratieff, Nikolai D.: The Long Waves in Economic Life. The Review of Economics and Statistics, 17. (1935), 6. 105–115. Online: https://doi.org/10.2307/1928486

Mack, Andrew:Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict. World Politics, 27. (1975), 2. 175–200. Online: https://doi.org/10.2307/2009880

Modelski, George: The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State. Comparative Studies in Society and History, 20. (1978), 2.

–235. Online: https://doi.org/10.1017/S0010417500008914

Morris, Ian: War! What Is It Good For? Conflict and Progress of Civilization from Primates to Robots. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2016–2020. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Terv 2020–2025. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2020.

Pohl Árpád: Az új tisztképzés – a logisztikus megoldás. Hadtudományi Szemle, 7. (2014), 4. 356–367.

Porkoláb Imre: Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 147. (2019), 1. 3–12. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2019.6.1

Sajtóközlemények, Európai Tanács – Európai Unió Tanácsa. Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/president/news/2021/09/02/20210902-pec-newsletter-afghanistan/

Schmitt, Carl: The Theory of the Partisan. A Commentary/Remark on the Concept of the Political. Berlin, Duncker & Humblot, 1963.

Tribes Still Matter, How Global Leaders Tap into Diaspora Networks. The Economist, 2011. január 22. Online: https://www.economist.com/node/17928961

Ujházy László: Felkészítés a NATO összhaderőnemi kötelékei parancsnokságain rendszeresített beosztásokra. Honvédségi Szemle, 62. (2008), 1. 30–31.

United Nations: Shaping the Trends of Our Time, Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary (2020. szeptember). Online: https://www.un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/20-124-UNEN-75Report-2-1.pdf

Jogi források

évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= A2100121.TV&searchUrl=/gyorskereso

évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-140-00-00

/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Online: https://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

/2021. (VI. 24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-1393-30-22

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása (2020. december 22.). Online: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2001222.ATV

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.