A tömeges migrációs válság, valamint a rendészet és a honvédelem kapcsolata

doi: 10.32563/hsz.2022.3.2

Absztrakt

A tanulmány központi témája a migráció jelensége. A fogalmi elhatárolásokat követően bemutatom a 2015-ös európai tömeges migráció okozta válság folyamatát, röviden ismertetem az annak kialakulásához vezető okokat. Vázolom a 2015 és 2022 között eltelt időszak legfontosabb válságait, amelyeknek ösztönző hatása volt a kontinensünkre irányuló migrációs folyamatokra. Az írás második felében amellett érvelek, hogy a migráció hatására kialakuló, dinamikusan változó környezet kezelésében a rendészeti és honvédelmi hivatásrend közötti hatékony együttműködésnek kiemelt jelentősége van.

Kulcsszavak:

migráció együttműködés menekültválság rendészet honvédelem

Hivatkozások

Fodor István: Az „ISIS” felemelkedése – A takfirizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata. In Kispál Richárd – Gerencsér Miklós (szerk.): Tanulmányok a társadalomról II. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2015. 60–90.

Frontex: EU External Borders in 2021: Arrivals Above Pre-Pandemic Levels (2022. január 11.). Online: https://frontex.europa.eu/media centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN

Gönczi Róbert: Lukasenka „migránst fog” Európára – válság a fehérorosz–lengyel határon.

Gyorselemzések 2021/17. Migrációkutató Intézet, (2021. november 11.). Online: https://www.migraciokutato.hu/2021/11/11/gyorselemzes-2021-17-lukasenka-migranst-fog-europara-valsag-a-feherorosz-lengyel-hataron/

Gulyás Zsolt: Rendészeti válaszok a modern kori népvándorlásra. Belügyi Szemle, 64. (2016), 12. 5–15. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.12.1

Hahner Péter: Az Iszlám Állam. Rubicon, 27. (2016), 1. 20–26.

Hautzinger Zoltán: A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése. Pécs, AndAnn Kft., 2018.

Hautzinger Zoltán – Hegedűs Judit – Klenner Zoltán: A migráció elmélete. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2014.

Janik Szabolcs – Gönczi Róbert: Növekvő migrációs nyomás a déli határon – okok és következmények. Gyorselemzések 2021/15. Migrációkutató Intézet, (2021. október 1.). Online: https://www.migraciokutato.hu/2021/10/01/gyorselemzes-2021-15-novekvo-migracios-nyomas-a-deli-hataron-okok-es-kovetkezmenyek/

Janik Szabolcs – Marsai Viktor: Európai illegális migrációs körkép – 2020. Gyorselemzések, 2021/1. Migrációkutató Intézet, (2021. január 13.). Online: https://www.migraciokutato.hu/2021/01/13/gyorselemzes-2021-1-europai-illegalis-migracios-korkep/

Kovács Blanka – Sayfo Omar: Elkerülhetetlen sors? – Az afganisztáni válság migrációs kilátásai. Gyorselemzések 2021/13. Migrációkutató Intézet, (2021. augusztus 19.). Online: https://www.migraciokutato.hu/2021/08/19/gyorselemzes-2021-13-elkerulhetetlen-sors-%e2%80%95-az-afganisztani-valsag-migracios-kilatasai/

Lakatos Tibor – Vájlok László: A tömeges migráció kezelésének irányítására létrehozott ideiglenes szervezeti elemek működésének tapasztalatai. Belügyi Szemle, 64. (2016), 12. 16–24. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.12.2

Magyarország Kormánya: Biztos kezekben a határvédelem – a magyar családok karácsonya biztonságban telhet (2021. december 15.). Online: https://kormany.hu/hirek/biztos-kezekben-a-hatarvedelem

Meghaladta az ötmilliót az ukrajnai menekültek száma. Világgazdaság, 2022. április 20. Online: https://www.vg.hu/kozelet/2022/04/meghaladta-az-otmilliot-az-ukrajnai-menekultek-szama

NATO Standard AJP-01 Allied Joint Doctrine. Edition E, Version 1 (2017. február). Online: https://bit.ly/3geCRLw

Szász Péter: Az ukrán menekültek 44 százaléka kért uniós védelmet. Napi.hu, 2022. április 27. Online: https://www.napi.hu/nemzetkozi gazdasag/ukrajna-menekult-vedelem-haboru.751263.html

Tálas Péter: Az európai migrációs válság értelmezési kereteiről. Nemzet és Biztonság, 9. (2016), 6. 86–115. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/3794

Vajkai Edina Ildikó: A migrációs válság biztonságpolitikai aspektusai. In Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017. 35–48. Online: https://bit.ly/3ObLfrG

Varga János: A helyzettudatosság és a reagálóképesség szerepe a migrációs válság határrendészeti kezelésében. In Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017. 101–123. Online: https://bit.ly/3hNIvob

Jogi források

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 70/2022. (III. 2.)

Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról (hatályon kívül helyezve)

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes utasítás a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről

/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására

Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiája 2019–2021

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.