Increasing the Effectiveness of Military Selection in the Early Days of Applied Psychology

  • Andó Sándor
doi: 10.32563/hsz.2022.3.8

Absztrakt

The study reviews the early days of the scientific application of psychology, the theoretical foundations of which can still be used as a basis for military selection. The framework within which the studies were initiated and conducted in the early 20th century shall be reviewed, and the major differences in the perceptions of the two (American and German) nations and how they were disseminated in Hungary shall be discussed. As with many other sciences, the development of psychological testing methods has been boosted by war. The Army Alpha and Beta, the widely known group intelligence tests was a national issue for effective placement in the United States of America. One of the slogans of psychotechnology in occupational psychology reads: “The right man on the right place”; the notion that everything should be done to employ people in jobs according to their character and abilities. In the Hungarian context, I reviewed the available literature from the organisational work started in the Monarchy, through the rise of psychotechnology, to the establishment of the Central Institute of Aptitude Testing at the Royal Hungarian Army and the studies conducted there.

Kulcsszavak:

psychology selection army

Hivatkozások

Ambrus-Lakatos, Imre: Tehetség és képességvizsgálódások a kiképzés érdekében [Talent and Ability Tests for Training]. Magyar Katonai Szemle, 8, no. 9 (1938). 94–100.

Bálint, Antal: Ability Testing. In Human Work and Ability Testing. Budapest, Vörösváry Sokszorosító Ipar, 1936. 74–84.

Boda, István: A személyiség szerkezete és kísérleti vizsgálata [The Structure of Personality and Its Experimental Investigation]. Magyar Pszichológiai Szemle, 10, nos. 1–4 (1937). 187–224.

Boda, István (1942): Egyszerű személyiségvizsgálat [A Simple Personality Test]. Magyar Pszichológiai Szemle, 15, nos. 1–4 (1942). 14–

Boring, Edwin G.: Mental Tests. In A History of Experimental Psychology. New York, Appleton-Century-Crofts, 1957. 570–583.

Csetey, Károly: A katonai képességvizsgálatokról [On Military Capability Tests]. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 9 (1934). 56–64.

Fohn, Tibor: A pszichotechnikai alkalmasságvizsgálatok módszerei [Methods of Psychotechnical Aptitude Tests]. Pécs, Dunántúli Egyetemi Könyvkereskedés, 1927.

Garrett, Henry: The Army Tests: Alpha, Beta, and AGCT. In Great Experiments in Psychology. New York, Appleton-Century-Crofts, 1958. 244–263.

Geuter, Ulfried: Militärpsychologie. In Helmut E. Lück – Rudolf Miller (eds.): Illustrierte Geschichte der Psychologie. München, Quintessenz, 1993. 279–283.

Giese, Fritz: Handbuch Psychotechnischer Eignungsprüfungen. Halle, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1925.

Gundlach, Horst: Faktor Mensch im Krieg. In Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 19. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft GmbH, 1996. 131–143. Online: https://doi.org/10.1002/bewi.19960190211

Harkai Schiller, Pál: Pszichológia és emberismeret. Bevezetés a pszichológiába és a pszichotechnikába [Psychology and People Studies. Introduction to Psychology and Psychotechnology]. Budapest, Pantheon, 1935.

Harkai Schiller, Pál (1941): A katonai jellemvizsgálatokról [On Military Character Tests]. Magyar Pszichológiai Szemle, 14, nos. 1–2. 17–39.

Harkai Schiller, Pál: Bevezetés a lélektanba. A cselekvés elemzése [Introduction to Psychology: The Interpretation of Actions]. Budapest, Pantheon, 1944.

Klein, Sándor: Pályalélektan. Pályaválasztási tanácsadás és alkalmasságvizsgálat [Psychology of Occupation. Career Guidance and Aptitude Testing]. In Munkapszichológia I [Work Psychology I]. Budapest, Gondolat, 1980. 345–380.

Komjáthy, Zoltán – Pál Schiller: Értelempróbák szerkesztése [Editing Tests of Intelligence]. Magyar Pszichológiai Szemle, 11, nos. 1–4 (1938). 141–157.

Lénárd, Ferenc: A mai lélektan főbb irányai [The Main Directions of Contemporary Psychology]. In A lélektan útjai [The Ways of Psychology]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. 139–263.

Lippay, Artúr: Mit várhatunk a psychotechnikai vizsgálatoktól a honvédségnél [What Can We Expect from Psychotechnical Testing in the Military]? Magyar Katonai Szemle, 2, no. 4 (1932). 181–189.

Pentz, Gáspár: Katonai képességvizsgálatok [Military Capability Tests]. Szeged, Ablaka György Könyvnyomda, 1943.

Reuchlin, Maurice: A differenciális pszichológia [Differential Psychology]. In A pszichológia története [History of Psychology]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 49–67.

Révész, Géza: Abschiedkolleg, Gehaltem am 7. oktober in der Aula der Universität Amsterdam. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1950.

Schiller, Pál: A katonai képességvizsgálatok [Military Capability Tests]. Magyar Katonai Szemle, 10, no. 5 (1940). 70–80.

Steif, Antal: Jellemvizsgálati módszerek [Character Testing Methods]. Magyar Katonai Szemle, 11, no. 6 (1941). 615–621.

Steif, Antal: A gyakorlati emberismeret és az emberkiválasztás alapfogalmai (The Basic Concepts of Practical People Skills and People Selection). Budapest, Magyar Királyi Honvéd Képességvizsgáló Intézet, 1944.

Szinay, András: Az emberkiválasztás a csapatnál [The Selection of People in the Team]. Magyar Katonai Szemle, 9, no. 5 (1939). 83–89.

Varga, László: Az emberkiválogatásról [On the Selection of People]. Magyar Katonai Szemle, 9, no. 7 (1939). 70–75.

Völgyesy, Pál: A pályaválasztási tanácsadás történetének áttekintése hazánkban [An Overview of the History of Career Guidance in Hungary]. In György Kiss (ed.): Pszichológia Magyarországon [Psychology in Hungary]. Budapest, OPKM, 1995. 73–97.

Wien, Kriegsarchiv, photocopies: 1918 14. 19-7/40-1 Nr. 29151; 19-7/40-2 Nr. 31724; 19-7/40-3 Nr. 32757; 19-7/40-4 Nr. 33714; 19-7/40-5 Nr. 33784; 19-7/40-6 Nr. 26308; 19-7/40-7 Nr. 35769; 19-7/40-8 Nr. 35140, 26089, 27337, 32860, 33997, 35085; 19-7/40-9 Nr. 3177. F1-112.

Yarosevsky, Mikhail: A pszichológia ágainak fejlődése a XIX. század végén és a XX. század elején [The Development of the Branches of Psychology at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century]. In A pszichológia története [History of Psychology]. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 395–489.

Yarosevsky, Mikhail: A kutatások két fő irányáról, amelyek a pszichológiát a gyakorlattal kötik össze [On the Two Main Lines of Research Linking Psychology to Practice]. In A XX. század pszichológiája [Psychology of the 20th Century]. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1972. 113–138.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.