Kibertéri kognitív befolyásolás az információs műveletekben

doi: 10.32563/hsz.2022.2.7

Absztrakt

Napjaink kibertéri műveletei rávilágítottak arra, hogy a kibertér értelmezése és struktúrája a korábbiakhoz képest  tágabban értelmezhető. A kibertér fizikai és kognitív tartományában a klasszikus számítógép-hálózati  támadásokon kívül további hatások is előidézhetők. Az  információs műveletekben alkalmazott kognitív  befolyásolási technikák a kibertérben a hálózatos  technológia sajátosságait kihasználva nagyobb eredményességgel alkalmazhatók. A hatékonyság tovább  növelhető, ha a kognitív képességeket egymással és más  kibertéri technikai képességekkel összehangoltan alkalmazzák. A tanulmány ennek megfelelően az  információs műveletekkel összefüggésben a kibertéri kognitív technikákat és azok egymással összehangolt  alkalmazását, egymásra hatását mutatja be. 

Kulcsszavak:

kibertér kognitív befolyásolás kibertéri műveletek információs műveletek

Hivatkozások

Baig, Rachel: Fact Check: The Deepfakes in the Disinformation War between Russia and Ukraine. DW, 2022. március 18. Online: https:// www.dw.com/en/fact-check-the-deepfakes-in-the-disinformation-war-between-russia-and-ukraine/a-61166433

Brown, Sara: In Russia–Ukraine War, Social Media Stokes Ingenuity, Disinformation. MIT Sloan, 2022. április 6. Online: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/russia-ukraine-war-social-media-stokes-ingenuity-disinformation

Charap, Samuel – Elina Treyger – Edward Geist: Understanding Russia’s Intervention in Syria. Research Report. RAND Corporation, 2019. Online: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3100/RR3180/RAND_RR3180.pdf

Gu, Lion – Vladimir Kropotov – Fyodor Yarochkin: The Fake News Machine. How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public. A TrendLabs Research Paper, 2017. Online: https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf

Haig Zsolt: Információs műveletek a kibertérben. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Haig, Zsolt: Novel Interpretation of Information Operations in Today’s Changed Operational Environment. Scientific Bulletin, 25. (2020), 2. 93–102. Online: https://doi.org/10.2478/bsaft-2020-0013

Inglis, C: Cyberspace – Making Some Sense of It All. Journal of Information Warfare, 15. (2016), 2. 17–26. Online: https://www.jstor.org/stable/26487528?seq=1Joint

Chiefs of Staff: JP 3-12 Cyberspace Operations (2018. június 8.). Online: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_12.pdf

Kelman, Herbert C.: Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution, 2. (1958), 1. 51–60. Online: https://doi.org/10.1177/002200275800200106

Kovács László – Krasznay Csaba: Mert övék a hatalom: Az internet politikát (is) befolyásoló hatása a 2016-os amerikai elnökválasztás során. Nemzet és Biztonság, 10. (2017), 3. 3–15. Online: https://doi.org/10.32576/nb.2017.3.1

Ministry of Defence: AJP-3.10.1 Allied Joint Doctrine for Psychological Operations. Edition B Version 1, NATO Standardization Office, 2014. Online: https://bit.ly/3Bva39r

Nadelnyuk, Oleksandr: How Russian “Troll Factory” Tried to Effect on Ukraine’s Agenda. Analysis of 755 000 Tweets. VoxUkraine, (é. n.). Online: https://voxukraine.org//longreads/twitter-database/index-en.html

NATO: AJP-3.10 Allied Joint Doctrine for Information Operations. Edition A Version 1, NATO Standardization Office, (2015).

NATO: AJP-3.20 Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations. Edition A Version 1, NATO Standardization Office, (2020. január). Online: https://bit.ly/3B5YCDu

NATO: AJP-3.10.2 Allied Joint Doctrine for Operations Security and Deception. Edition A Version 2, NATO Standardization Office, (2020. március). Online: https://bit.ly/3QEdVt6

Paul, Kari: Russian Disinformation Surged on Social Media After Invasion of Ukraine, Meta Reports. The Guardian, 2022. április 7. Online: https://www.theguardian.com/world/2022/apr/07/propaganda-social-media-surge-invasion-ukraine-meta-reports

Rózsa Tibor: Az információs műveletek vizsgálata, különös tekintettel a befolyásolási képességek alkalmazásának lehetőségeire a Magyar Honvédség feladatrendszerében. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2017.04

Svetoka, Sanda: Social Media as a Tool of Hybrid Warfare. Riga, NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2016. Online: https://www.stratcomcoe.org/social-media-tool-hybrid-warfare

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.