National Defence of Hungary – Military Units and Military Facilities of Debrecen (Part 2)

Units of the Royal Hungarian Honvéd and the Hungarian Defence Forces in Debrecen

doi: 10.32563/hsz.2022.3.7

Absztrakt

The army has always played a major role in the performance of defence tasks in Hungary. This article presents the development of Hungary’s national defence from the collapse of the Austro–Hungarian Monarchy in 1918 to the present day. It describes the ground, cavalry and air units of the Royal Hungarian Army stationed in Debrecen since 1920, the military facilities used by the Soviet Red Army in Debrecen, and the units of the Hungarian Defence Forces operating in the city. It presents the work, activities, tasks and military facilities of the following entities: HDF 5th “István Bocskai” Infantry Brigade, HDF 24th “Gergely Bornemissza” Reconnaissance Regiment, HDF 2nd “vitéz Antal Vattay” Territorial Defence Regiment, 3rd “Sándor Oláh” Territorial Defence Battalion and the HDF Military Administration and Central Registry Command 2nd Augmentation and Recruitment Centre, and the 3rd Augmentation and Recruitment Office, the last two of which being responsible for providing supplies.

Kulcsszavak:

national defence Hungarian Defence Forces military units barracks

Hivatkozások

A magyar királyi honvéd lovasság adatbázisa. s. a. Online: https://www.hungarianarmedforces.com/huszar/index.html

Az önálló magyar haderő megszervezése 1919–1921. s. a. Online: https://web.archive.org/web/20160304195055/http://jate.hu/upload/266_MKH.doc

A trianoni békeszerződés teljes szövege. Az 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb–Horvát–Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. Online: https://web.archive.org/web/20150614105912/https:/intermatrix.hu/samples/trianoni_beke.pdf

Benkő, Tibor: Honvédelem és haderőfejlesztés. Prezentáció. Budapest, Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, 2019a.

Benkő, Tibor: A Magyar Honvédség jelene és jövője. Hadtudomány, 29, nos. 1–2 (2019b). 149–155. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.1-2.149

Biztonságpiac évkönyv 2019. Budapest, Biztonságpiac Média és Kiadó Kft., 2019.

Bombay, László: A honvédelem négy éve 1990–1994. Budapest, Zrínyi Katonai Könyv és Lapkiadó, 1994.

Bonhart, Attila: Magyar Királyi Honvédség 1919–1945. In Jolán Szijj (ed.): Fond és Állagjegyzék – A Hadtörténeti Levéltár Őrzésében lévő katonai iratok. Budapest, 1997. Online: http://mek.niif.hu/01300/01340/html/fond07.htm#g32

Csapody, Tamás: Landmines in Hungary. Budapest, Institute for Political Science, 2000. Online: https://www.academia.edu/29168786/Tam%C3%A1s_Csapody_Landmines_in_Hungary_A_gyalogs%C3%A1gi_akn%C3%A1k_Magyarorsz%C3%A1gon

Csikány, Tamás: A Hazáért. A Magyar Honvédség múltja és jelene 1848– 2004. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 2006.

Debrecen katonai objektumai. s. a. Online: http://bocskaikonyvtar.hu/images/emedia/Debrecen_laktanyak.pdf

Douhet, Giulio: A légiuralom. Szemelvények a burzsoá katonai teoretikusok műveiből I. Dezső Tandori trans. Budapest, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1971.

Földi, Pál: A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban. Budapest, Anno Kiadó, 2007.

Hadrendek (Huba I., Huba II., Szabolcs). Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, s. a. Online: https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/masodik-vilaghaboru-tortenete/masodik-vilaghaboru-tortenete-hadszervezet/hadrendek-huba-i-huba-ii-szabolcs

Hajma, Lajos: A katonai felderítés és hírszerzés története. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2015.

Helgert, Imre – Gyula Mészáros: A magyar honvédség a rendszerváltás sodrában. Néphadseregből – Magyar Honvédség. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2017.

Hadsereg és katonapolitika 1919–1940 között. In A honvédség fejlődése a századforduló után. s. a. Online: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/53.html

Horváth, Csaba: A Magyar Királyi Honvédség 1919–1940 között In Tamás Csikány (ed.): A Magyar Honvédség 1848–1989. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2004. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16175/magyar_honvedseg_1848-1989_1.pdf?sequence=1

Huba-hadrend. Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–ZS. Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, Petit Real Könyvkiadó, 1997. Online: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-a-masodikvilaghaboruban-

lexikon-a-zs-F062E/h-F09B4/huba-hadrend-F0A4E/

Kádár, Pál: A katonai központi igazgatás feladatai és szervezeti evolúciója. In Júlia Hornyacsek (ed.): A védelmi igazgatás fő területeinek változásai az elmúlt időszakban, és a fejlesztés lehetséges irányai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. 9–35.

Kozma, Gábor – Krisztina Kádár: Szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. s. a. Online: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/111273/postfile_up_Kadar_kozma_cikk_110913.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Lakatos, László: Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének időszerű kérdései. Új Honvédségi Szemle, 3 (2009). 8–10.

Makk, László: A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar Honvédség haderőátalakításai a rendszerváltástól a NATO tagságig. Doktori értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2008.

M. Szabó, Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban. Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1987. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben. 2013. Online: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A13K0614.MKA&targetdate=&printTitle=Magyar+Honv%C3%A9ds%C3%A9g+5.+Bocskai+Istv%C3%A1n+L%C3%B6v%C3%A9szdand%C3%A1r&getdoc=1

Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Szervezeti Működési Szabályzata.

Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred Szervezeti Működési Szabályzata.

Papp, József: Debrecen város birtokkatasztere 1924–1950. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 23. Adattár B. V. honvédelmi bértelkek. Debrecen, 1997. Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Lk_23/?pg=105&layout=s&query=honv%C3%A9ds%C3%A9g

Ránki, György: A második világháború története. 2. kiadás. Budapest, Gondolat Kiadó, 1976.

Szabó, József: A Magyar Királyi Honvéd Légierő története. Hadtudomány, 10, no. 3 (2000). Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2000/3_16.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.