National Defence of Hungary – Military Units and Military Facilities of Debrecen (Part 1)

Military Units and Facilities of the Imperial and Royal Army in Debrecen

doi: 10.32563/hsz.2022.2.5

Absztrakt

The army has always played a major role in the performance of defence tasks in Hungary. This article  presents the development of Hungary’s national defence until the collapse of the Austro–Hungarian Monarchy and  describes its forces operating in the city of Debrecen. It presents in detail the units of the Imperial and Royal Army stationed at Debrecen, including: the Imperial and Royal  39th Infantry Regiment, which is the “in-house regiment” of Debrecen, the Imperial and Royal 16th and 7th hussar  regiments and the 2nd Honvéd Hussar Regiment and the  3rd Honvéd Infantry Regiment of the Royal Hungarian  Honvéd, and finally, the Royal Hungarian 3rd Landsturm  Infantry Regiment. The article presents the history,  activities and barracks of the units and the monuments  erected in honour of them in Debrecen. 

Kulcsszavak:

national defence Imperial and Royal Army hussar regiment infantry regiment

Hivatkozások

Balla, Tibor: A magyar királyi honvéd lovasság, 1868–1914. Budapest, Balassi Kiadó, 2000. 3–40.

Balla, Tibor: A militarista birodalom mítosza. Az osztrák–magyar haderő az első világháború előestéjén. Hadtörténelmi Közlemények, 127, no. 3 (2014). 628–645. Balla, Tibor: A haderő vezetésének kérdései az első világháborús osztrák–magyar tábornoki kar példáján. Hadtudomány, 30, no. 2 (2020). 65–78. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2020.30.2.65

Barczy, Zoltán: A királyért és a hazáért: a magyar királyi honvédség szervezete, egyenruhái és fegyverzete 1868–1918. Budapest, Corvina Kiadó, 1990. Debreczen–Nagyváradi Értesítő, 1 (1886).

Fenyvesi, László: Katonahistóriák Mátyás Király korából. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.

Hermann, Róbert: Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2016. Huszártörténelem. 10 April 2021. Online: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem/1867-1914-kozos-es-honvedhuszarok/1867-1914-kozos-es-honvedhuszarok

Kaplonyi, György: Debreceni ércemberek, márványnévjegyek. Színes tanulmánysorozat Debrecen összes műemlékeiről. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv és Lapkiadóvállalat, 1943.

Kádár, Pál: A katonai központi igazgatás feladatai és szervezeti evolúciója. In Júlia Hornyacsek (ed.): A védelmi igazgatás fő területeinek változásai az elmúlt időszakban, és a fejlesztés lehetséges irányai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. 9–35.

Kovács, Ferenc: A császári és királyi Conrad báró debreceni 39. gyalogezred. 15 October 2021a. Online: https://kituntetes.webnode.hu/erdekessegek/debreczeni-emlekek/a-csaszari-es-kiralyi-conrad-baro-debreceni-39-gyalogezred/

Kovács, Ferenc: 3-as honvéd és 3-as népfelkelő gyalogezred. 15 October 2021b. Online: https://kituntetes.webnode.hu/erdekessegek/debreczeni-emlekek/a-magyar-kiralyi-3-as-honved-es-nepfelkelo-ezred/

Kristó, Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1986.

Lépes, Győző – Artúr Mátéfy: A császári és királyi 39. gyalogezred a világháborúban. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság, 1939. Lisznyai, Lajos – László Töll: A 39. császári és királyi gyalogezred története 1756–1918. Debrecen, MH 5.

Bocskai Lövészdandár – Petit Real Könyvkiadó, 2006. Martinkovits, Katalin: Miről mesél a hármas honvédek tábori halotti anyakönyve? Debrecen, MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára. 22 February 2019. Online: http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/mirol-mesel-a-harmas-honvedek-tabori-halotti-anyakonyve

Megyeri-Pálffi, Zoltán: Kaszárnyától a campusig. A Kassai úti laktanya rövid története. s. a. Online: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/270230/FILE_UP_0_2017_4_Megyeri_Palffy_Zoltan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Military History Institute and Museum: A császári-királyi hadsereg szervezete. 22 November 2021. Online: https://bit.ly/3L3rDnP

Nagy-Vargáné Juhász, Ágnes: Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezési-vezetési kérdései. PhD Dissertation. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Kar, Hadtudományi Doktori Iskola, 2010. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12212/ertekezes.pdf;jsessionid=13E8CC2750580773ED0ECE6678B1F58D?sequence=1

Papp, József: Debrecen város birtokkatasztere 1924–1950. Hajdú Bihar Megyei Levéltár közleményei, 23 (1997). 103. Sápi, Lajos: Debrecen település- és építéstörténete. Debrecen, Déri Múzeum Baráti Köre, 1972.

Strausz, Péter: Tisza István és a 2. honvéd huszárezred. Az idő harcokat ujráz. s. a. Online: https://sites.google.com/site/azidoharcokatujraz/home/2-szemelyes-haboruk/strausz-peter-tisza-istvan-es-a-2-honved-huszarezred

Szakonyi, Lajos – Árpád Markó – József Doromby – Ferenc Rudnyánszky – József László – Gyula Erdélyi – István Rédvay: A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története. Edited by Endre Ajtay – László Péczely – László Reé. Budapest, Merkantil nyomda, 1936. 68–72.

Super User: A debreceni 3. honvéd gyalogezred megalakulása. Debrecen, MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára. 3 February 2018a. Online: http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/a-debreceni-3-honved-gyalogezred-megalakulasa

Super User: A 16. közös huszárezred emlékére. Debrecen, MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtára. 5 October 2018b. Online: http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/16-kozos-huszarezred-emlekere

Szigeti, Lajos: A nemzetőrség létrehozásának lehetséges útjai. Honvédelmi Minisztériumi kiadvány, 2001. 4–31.

Topor, István: 90 év távlatában. Hajdú-Bihar Megyei Napló, 24 September 2014.

Topor, István: A Magyar Királyi Debreceni 2. honvéd huszárezred rövid története I.–II. rész. Hajdú-Bihar Megye Huszárbandériuma, s. a. Online: https://debrecenihuszarok.hu/category/2-honved-huszarezred/

Urbán, Lajos: A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben. PhD Dissertation. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Kar, Hadtudományi Doktori Iskola, 2010. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12196/ertekezes.pdf?sequence=1

II. Fondfőcsoport területi hatóságok, alakulatok. 22 March 2021. Online: https://mek.oszk.hu/01300/01340/html/fond04.htm

II. Vilmos Német Császár és Porosz Király nevét viselő Császári és Királyi 7. Huszárezred hadi emlékkönyve. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó, 1923. Online: https://www.kobold.theka.hu/konyvtar/vilmos_huszar-ezred-emlekkonyve/bevezetes-eloszo.html

Huszárezred. 20 March 2021. Online: http://tolnaihuszar.hu/a-7-huszarezred/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.