Szíria szerepe Irán előretolt védelem doktrínájában

doi: 10.32563/hsz.2022.2.3

Absztrakt

A tanulmány célja bemutatni, hogy milyen szerepet játszik Szíria az Iráni Iszlám Köztársaság katonai doktrínájában,  különösen annak előretolt védelemmel kapcsolatos elveiben. A tanulmány az iráni–szíriai szövetség rövid  történelmi áttekintését követően ismerteti az iráni haderő  sajátos szervezeti struktúráját és katonai doktrínáját, azon  belül is hangsúlyt helyezve az előretolt védelem doktrínájára. Ezt követően pedig megkísérli Irán szíriai  katonai szerepvállalásának vizsgálatán keresztül  meghatározni Szíria szerepét az előretolt védelem  doktrínájának megvalósításában. A tanulmány végezetül  rámutat arra, hogy Irán szíriai katonai jelenlétének  fenntartása az előretolt védelem szempontjából kritikus  fontosságú, de kihívásokkal terhelt, így a teheráni vezetésnek a jövőben törekednie kell arra, hogy a két  ország közötti katonai és gazdasági szövetséget Bassár el-Aszad személyén túlmutatóan is minél inkább elmélyítse. 

Kulcsszavak:

Irán Szíria előretolt védelem doktrína az ellenállás tengelye

Hivatkozások

Akbarzadeh, Shahram – William Gourlay – Anoushiravan Ehteshami: Iranian Proxies in the Syrian Conflict. Tehran’s ‘Forward-Defence’ in Action. Journal of Strategic Studies, (2022). 1– 24. Online: https://doi.org/10.1080/01402390.2021.2023014

Al-Faqih, Ihsan: Analysis – Have Israeli Airstrikes Reduced Iran’s Influence in Syria? Anadolu Agency, 2022. január 6. Online: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-have-israeli-airstrikes-reduced-irans-influence-in-Syria/2467171

As Syria Warms to Gulf States, Israel Sees Opportunity to Curb Iran – Report. The Times of Israel, 2022. január 12. Online: https://www.timesofisrael.com/as-syria-warmsto-gulf-states-israel-sees-opportunity-to-curb-iran-report/

Azizi, Hamidreza: Iran in Syria. Decision-Making Actors, Interests and Priorities. Geneva Centre for Security Policy, 2018. Online: https://dam.gcsp.ch/files/2y10sO3iPv-3JI7Uie984mJ0kuLSjDISBy9CAadkepLMEB8hsx9rQUCi

Azizi, Hamidreza: Iran’s Involvement in Syria during the Covid–19 Pandemic. Continuity or Change? Geneva Centre for Security Policy, 2020. június. 3. Online: https://dam.gcsp.ch/files/doc/iran-and-syria

Azizi, Hamidreza: The Concept of “Forward Defence”: How Has the Syrian Crisis Shaped the Evolution of Iran’s Military Strategy? Geneva Centre for Security Policy, 2021. Online: https://dam.gcsp.ch/files/doc/iran-forward-defence-strategy-en

Caspit, Ben: Israeli PM Pledges Iran Will No Longer Be Untouchable. Al-monitor, 2022. február 1. Online: https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/israeli- pmpledges-iran-will-no-longer-be-untouchable

Defense Intelligence Agency: Iran Military Power. Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance. Washington, DC, U.S. Government Publishing Office, (2019). Online: https://www.dia.mil/Portals/110/Images/News/Military_Powers_Publications/Iran_Military_Power_LR.pdf

Egeresi Zoltán – Wagner Péter: A lezárás felé? A szíriai polgárháború megoldásának lehetséges körvonalai (4.) A regionális szereplők céljai és érdekei: Irán és Törökország. KKI-Elemzések, (2018), 2. 1–12. Online: https://kki.hu/assets/upload/02_KKIelemzes_SYR_Egeresi-Wagner_20180111.pdf

Eisenstadt, Michael: Iran’s Military Intervention in Syria. Long-Term Implications. The Washington Institute for Near East Policy, 2015. október 15. Online: https://www.washingtoninstitute.org/policy- analysis/view/irans-military-intervention-in-syria-long-term-implications

Israel Ministry of Foreign Affairs: PM Netanyahu Addresses the United Nations General Assembly (2017. szeptember 19.). Online: https://embassies.gov.il/boston/NewsAndEvents/Pages/PM-Netanyahu-addresses-the-United-Nations-General-Assembly-19-September-2017.aspx

Jones, Seth G.: War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East. Center for Strategic & International Studies, 2019. március 11. Online: https://www.csis.org/warby-proxy

Katzman, Kenneth: Iran’s Foreign and Defense Policies. CRS Report. Congressional Research Service, 2021. január 1. Online: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf

Keinon, Herb: Cyberwarfare and the ‘Octopus Doctrine’ – Analysis. The Jerusalem Post, 2020. május 20. Online: https://www.jpost.com/middle-east/cyberwarfare-and-the-octopus-doctrine-analysis-628737

Kis Benedek József: A katonai biztonság összefüggései az észak-afrikai és közel-keleti térségben az arab tavasz tükrében. MTA doktori értekezés. Budapest, 2019. Online: http://real-d.mtak.hu/1217/7/dc_1617_18_doktori_mu.pdf

Lamrani, Omar: Iran’s Conventional Military Capabilities. Newlines Institute for Strategy and Policy, 2020. július 9. Online: https://newlinesinstitute.org/iran/irans-conventional-military-capabilities/

Lopes Da Silva, Diego – Nan Tian – Alexandra Marksteiner: Trends in World Military Expenditure, 2020. SIPRI, 2021. Online: https://doi.org/10.55163/JTFI7245

Macias, Amanda – Kevin Breuninger: Trump Says US Does Not Seek War or Regime Change in Iran, but is Still Ready to Act if ‘Necessary’. CNBC, 2020. január 3. Online: https://www.cnbc.com/2020/01/03/trump-to-make-a-statement-followingfatal-strike-on-iran-general.html

McInnis, J. Matthew: Iranian Concepts of Warfare: Understanding Tehran’s Evolving Military Doctrines. American Enterprise Institute, 2017. február 16. Online: https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/02/Iranian-Concepts-of-Warfare.pdf?x91208

Nadimi, Farzin: Iran-Syria Air Defense Pact Could Disrupt Allied Operations. The Washington Institute for Near East Policy, 2020. július 24. Online: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-syria-air-defense-pact-could-disrupt-allied-operations

Netanyahu Discusses Regime Change in Iran. CNN, 2018. szeptember 29. Online: https://edition.cnn.com/videos/world/2018/09/29/labott-netanyahu-iran-regime-intv-sot-vpx.cnn

Pénzváltó Nikolett: „Tagadható” háborúk? A kockázatok és lehetőségek értékelése aktuális közel-keleti esettanulmányokon keresztül. Nemzet és Biztonság, 14. (2021), 2. 50–69. Online: https://doi.org/10.32576/nb.2021.2.5

Phillips, Christopher: The Battle For Syria. International Rivalry in the New Middle East. New Haven, Yale University Press, 2016. Online: https://doi.org/10.12987/yale/9780300217179.001.0001

Risseeuw, Rafke: The Syrian–Iranian Nexus: a Historical Overview of Strategic Cooperation. Brussels, Brussels International Center, 2018. Online: https://www.bic-rhr.com/sites/default/files/The-Syria-Iran-Nexus-1.pdf

Rumley, Grant – David Schenker: The Future of al-Tanf Garrison in Syria. Policy Analysis. The Washington Institute for Near East Policy, 2021. december 6. Online: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/future-al-tanf-garrison-syria

Stoian Karadeli, Andrea: Relations Between Iran and Syria – A Marriage of Convenience or an Axis of Resistance? European Security and Defence, 2019. június 18. Online: https://euro-sd.com/2019/06/articles/13604/relations-between-iran-and-syriaa-marriage-of-convenience-or-an-axis-of-resistance/

Tálas Péter – Ablaka Gergely – Deák András György – Csiki Varga Tamás – Egeresi Zoltán – Etl Alex – Háda Béla – Jójárt Krisztián – Kemény János – Péczeli Anna – Pénzváltó Nikolett – Rácz András: Az amerikai-iráni viszony legújabb kiéleződésére adott nemzetközi válaszok. Stratégiai Védelmi Kutatóintézet – Elemzések, 2020/1. Online: https://www.mat.hu/hun/downloads/docs/SVKI_Elemzések_2020_1.pdf

Uskowi, Nader: The Evolving Iranian Strategy in Syria: A Looming Conflict with Israel. Atlantic Council Scowcroft Center for Strategy and Security, 2018. szeptember. 2. Online: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Evolving_Iranian_Strategy_in_Syria.pdf

Vatanka, Alex: The Mystery of Iran’s “Strategic Depth” Policy in Syria. Middle East Institute, 2017. január 26. Online: https://mei.edu/publications/mystery-irans-strategic-depth-policy-syria

Wastnidge, Edward: Iran and Syria: An Enduring Axis. Middle East Policy, 24. (2017), 2. 148–159. Online: https://doi.org/10.1111/mepo.12275

Wehrey, Frederic – Dalia Dassa Kaye – Jessica Watkins – Jeffrey Martini – Robert A. Guffey: An Altered Strategic Landscape: The Shifting Regional Balance of Power. In Frederic Wehrey et al.: The Iraq Effect: The Middle East After the Iraq War. Santa Monica, CA, RAND Corporation, 2010. 17–48. Online: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG892.pdf

Yaari, Ehud: Iran’s Ambitions in the Levant: Why It’s Building Two Land Corridors to the Mediterranean. Foreign Affairs, 2017. május 1. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-05-01/irans-ambitions-levant

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.