A gyújtóeszközök és -fegyverek fejlődése, az ellenük való védekezés a fegyveres harcok (lázadások) történetében

doi: 10.32563/hsz.2020.1.4

Absztrakt

A cikk áttekintést ad gyújtóeszközök alkalmazásának fejlődéséről a fegyveres harcok során, vizsgálja a gyújtóeszközök és gyújtófegyverek alkalmazását különböző harctevékenységek végrehajtásakor. A szerzők elemzik azokat a feladatokat, amelyeket a gyújtóeszközök alkalmazásakor kell végrehajtani és ezeknek a fejlesztési irányait. Vizsgálja a gyújtóeszközök elleni védelem aktív és passzív rendszabályait a harc, illetve a harccal kapcsolatos tevékenységek végzésekor. A szerzők elemzik azokat az elvárásokat, amelyek a modern 21. századi fegyveres katonai tevékenységek során mind a fegyveres harcban, mind a békeműveletekben jelen vannak a gyújtófegyverek alkalmazásakor és az ellenük való védelem során.

Kulcsszavak:

gyújtófegyverek Molotov-koktél aszimmetrikus harc békeműveletek modern katonai védelem kiképzés felkészítés tűzvédelmi terv tapasztalatok lázadók