Egy magyar geopolitikai elmélet a két világháború között: a naturalizált szentkorona-eszme

doi: 10.32563/hsz.2021.4.5

Absztrakt

A 19. században és a 20. század első felében több tudomány keretein belül is megfogalmaztak háborús vagy külpolitikai  ideológiát. E tudományok közé tartozott a földrajz is, amely  geopolitika címszó alatt járult hozzá a külpolitika  formálásához. A korszak geopolitikai gondolkodásának  komoly jelentősége volt a kiterjedt tengerparttal rendelkező országokban, de a szárazföldi országokban, így Magyarországon is. A magyar geopolitikai gondolkodásnak  két nagy típusa alakult ki. Az egyik fő gondolkodási irány a  magyar állam valós vagy vágyott természeti határaira  épített, a másik pedig a magyar államnak a szomszédos  kultúrák között elfoglalt határhelyzeti pozíciójára. Az alábbi  tanulmány a természeti határokra építő elméletek egyik – a  szentkorona-eszméhez is kapcsolódó – típusával  foglalkozik. 

Kulcsszavak:

háborús ideológia magyar geopolitika szentkorona-eszme Kárpát-medence Teleki Pál Fodor Ferenc Kalmár Gusztáv

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.