A hazai közlekedési rendszer védelmének, biztonságának fontossága a védelmi igazgatás szemszögéből

doi: 10.32563/hsz.2019.4.10

Absztrakt

A mai fejlett világban élő ember számára a közlekedés a mindennapok része, általános, természetes elvárás, hogy minél rövidebb idő alatt, minél egyszerűbben eljussunk akár a világ távoli pontjaira is. A közlekedés stratégiai fontosságú a társadalmak életében, így egy ország teljes körű védelmének összehangolását és koordinálását ellátó védelmi igazgatás hatékony, gyors, szervezett feladatellátásához is nélkülözhetetlen a közlekedési rendszer elemeinek és infrastruktúrájának folyamatos működőképessége.

A szerző ebben a cikkben arra vállalkozott, hogy megvizsgálja az állam működése szempontjából két kulcsfontosságú rendszer, a védelmi igazgatás és a közlekedés rendszerének alaprendeltetését, legfontosabb jellemzőit, bemutassa a két rendszer közötti kapcsolódási pontokat. Célja azon állítás igazolása, hogy az állam normál, mindennapi működésétől eltérő rendkívüli helyzetekben a védelmi igazgatás csak egy működőképes közlekedési rendszer igénybevételével képes hatékonyan, gyorsan és eredményesen a feladatait ellátni.

Kulcsszavak:

közlekedés közlekedési alrendszerek nemzeti létfontosságú rendszerelem védelmi igazgatás rendkívüli helyzetek

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.