Az amerikai és a brit diplomácia szerepe az 1974-es ciprusi konfliktusban

doi: 10.32563/hsz.2020.1.6

Absztrakt

A tanulmány az 1974-es ciprusi eseményekben betöltött amerikai és brit szerepvállalás jellegzetességeit vizsgálja. Az Amerikai Egyesült Államok kapcsán rámutat az amerikai hintapolitika jelentőségére, amely hallgatólagos hozzájárulásával a ciprusi puccs előtt Görögország terveit, a török beavatkozás után viszont már Ankara stratégiai elképzeléseit támogatta. A britek esetében a beavatkozási kényszer és a tényleges mozgástér közötti különbségeket emelem ki: bár London határozottan tiltakozott az 1960-as években kialakult status quo megváltoztatása ellen, gyakorlati mozgástere sem a Makáriosz elnök elleni puccs, sem az azt követő török intervenció megakadályozásában nem volt. A tanulmány szerint az amerikai és a brit szerepvállalás fajsúlyos szerepet játszott a Cipruson kialakult akut konfliktus egyik legfontosabb eseményének történetében, hiszen míg az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: Egyesült Államok, USA) közvetve vagy közvetlenül, de támogatta a regionális hatalmak nacionalista elképzeléseit, addig az érzékeny egyensúlyt megőrizni kívánó Egyesült Királyságnak sem gyakorlati kapacitása, sem életképes megoldási javaslata nem volt a helyzet rendezésére.

Kulcsszavak:

ciprusi konfliktus görög–török ellentét diplomáciatörténet nemzetközi szerepvállalás