A társadalom „szövetét” alkotó jelképi kultúra mint a közösséget integráló kötőanyag

doi: 10.32563/hsz.2021.1.8

Absztrakt

A kultúra fogalmának meghatározásakor számos definíció az alkotóelemeket emeli ki. A Magyar nyelv értelmező  szótára is a kultúra összetevőinek két nagy csoportja kiemelésével határozza meg a kultúrát, mint az emberiség  által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét. Az  előbbiek az emberek által létrehozott anyagi természetű  létezőket magában foglaló anyagi kultúra, az utóbbi a jelképi kultúra, amely a jelképi természetű létezőket foglalja magában. Mások materiális (tárgyiasult) és immateriálisnak (szellemi) nevezett elemekre bontják. Tanulmányomban a  kultúra szűkebb értelmezését jelentő, jelképi kultúrával  foglalkozom. Be kívánom mutatni, hogy a jelképi kultúra az  emberi társulások „szövetét”, összetartó erejét alkotja, s  mint ilyen, a közösséget integráló és egyben kontrolláló  erőként funkcionál. A jelképi kultúra elemeinek kibontásával érzékeltetem, hogy a társadalmak általuk  teremtenek rendezettséget, visznek kiszámíthatóságot a  jelenségek kaotikus világába. 

Kulcsszavak:

kultúra civilizáció értékrendszer norma szimbólum