A honvédelmi törvény védelmi igazgatást érintő, 2020. január 1-jén hatályba lépett módosításai, különös tekintettel a védelmi bizottságokat érintő módosításokra

doi: 10.32563/hsz.2021.1.11

Absztrakt

Modern kori világunkban a felgyorsult események és folyamatosan változó jelenségek kihatással vannak a  jogszabályalkotás területére is. A rohamos tempójú globális és hazai változások szükségessé teszik a meglévő jogi  szabályozások felülvizsgálatát és jogszabályaink  módosítását. A honvédelmi kérdésekkel összefüggésben  2019. év folyamán indokolttá vált a szabályozásnak a  felmerült és hangsúlyossá váló követelményekhez való  igazítása. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen 2020. január 1-jén sor került a honvédelmi törvény módosítására.
A szerző ebben a cikkben megvizsgálja, hogy milyen előzmények, szabályozási szükségszerűségek indokolták a  honvédelmi törvény módosítását. Saját szempontrendszer alapján – kategorizálva az egyes módosító rendelkezéseket – általános, átfogó képet ad a törvényi szabályozás változásairól. Kiemelten vizsgálja a védelmi igazgatás  rendszerét, azon belül a megyei és helyi védelmi  bizottságok szervezeti és feladatrendszerét érintő  módosításokat. Célja, hogy rámutasson a szabályozás  pozitív vonásai mellett az esetleges ellentmondásokra,  hiányosságokra, ezzel megfontolandó felvetéseket szolgáltatva a későbbi alacsonyabb szintű szabályozás  során azok megszüntetéséhez. 

Kulcsszavak:

honvédelmi törvény módosítása honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosítás védelmi igazgatás megyei védelmi bizottságok helyi védelmi bizottságok