A nigériai keresztények biztonsági helyzete a negyedik generációs hadviselés során és az anómiás konfliktusokban

doi: 10.32563/hsz.2019.4.6

Absztrakt

Tanulmányomban bemutatom a Nigériában politikai és vallási indíttatásból elkövetett erőszakos cselekmények során a keresztény közösségek elszenvedett vesztéségeit, továbbá elemezem azok természetét a premodern háború, a negyedik generációs hadviselés és az anómiás konfliktusok elméleti kereteinek a felhasználásával. Alaptézisem szerint a 21. századra jellemző új típusú fegyveres erőszakos cselekmények fegyvert nem fogó áldozatai a keresztény közösségek és emberek. Írásom végén kitérek ezen konfliktusok Magyarország biztonsági helyzetére gyakorolt hatására, illetve elemzem hazánk humanitárius válaszát a bemutatott kihívásokra.

Kulcsszavak:

üldözött keresztény negyedik generációs hadviselés anómiás konfliktus premodern háború modernháború posztmodern háború békeépítés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.