Társadalmi kommunikáció

doi: 10.32563/hsz.2019.3.8

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a tömegkommunikáció inspiráló hatását az egyéni véleményekre, és azon keresztül azt a folyamatot írja le, ahogyan ez a hatás átalakul közvéleménnyé. Láthatjuk a befogadó különböző értelmezési kereteit, az egyének közötti társalgás, diskurzus hatását a politikai, közéleti folyamatokra, ami a média közvetítő szerepe nélkül szinte lehetetlen lenne.

Kulcsszavak:

közéleti-politikai kommunikáció közvélemény társadalmi kommunikáció média

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.