Orosz hibrid módszerek a Nyugat-Balkánon

doi: 10.32563/HSZ.2019.3.1

Absztrakt

Tanulmányomban a hibrid módszerek Nyugat-Balkánon történő alkalmazásával foglalkozom, amelyet Oroszország délkelet-európai regionális befolyásán keresztül mutatok be. A hibrid hadviselés előkészítő szakasza számos úgynevezett puha eszközt használ, amelyek változatos formában és intenzitással vannak jelen a bevetési területen. A Nyugat-Balkán nagy számban hordoz olyan sebezhetőségi pontokat, amely a hibrid módszerek számára kapaszkodót nyújtanak. Ennek köszönhetően nagyobb felületen tud érvényesülni. Ezeknek a területeknek az elemzésével feltárni kívánom a Nyugat-Balkán kritikus biztonsági területeit, valamint összegzésként rámutatok a NATO és Európai Unió általánosan kialakított ellentevékenységére.

Kulcsszavak:

Nyugat-Balkán Oroszország hibrid hadviselés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.