Social engineering alapú információszerzés a kibertérben megvalósuló lélektani műveletek során

doi: 10.32563/hsz.2019.3.6

Absztrakt

A social engineering olyan módszerek és technikák összessége, amely a befolyásolás és manipuláció segítségével teszi lehetővé bizonyos információk megszerzését. A lélektani műveletek (PSYOPS) célja katonai szempontból a szembenálló fél befolyásolására, manipulálására irányuló tevékenység végrehajtása. Ahogy a definíciók hasonlóságából sejteni lehet, a lélektani műveletek során social engineering technikákat is alkalmazhatnak, többek között információszerzésre is, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony befolyásolás megvalósításának.

Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogyan és miért alkalmazhatók a social engineering információszerző technikák a pszichológiai műveletek során. Továbbá annak feltárása, hogy milyen információk szükségesek a sikeres lélektani műveletek végrehajtásához, valamint mely technikák segítségével érhető el a leghatékonyabban ezen információk megszerzése.

Kulcsszavak:

lélektani műveletek PSYOPS social engineering befolyásolás információszerzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.