Gondolatok a katonai értékek változásáról az oktatás-képzés és kiképzés terén

doi: 10.32563/hsz.2019.3.13

Absztrakt

Napjainkban egyre többet hallani mind a civil, mind a hadiszférában, hogy a humán erőforrás felértékelődése és ezzel párhuzamosan a potens munkaerő hiánya stratégiai szintű problémákat okoz a különböző szervezetek napi működés terén. Mindamellett, hogy a munkaerő hiánya a humánerőforrás piacon kézzel tapintható, és negatív hatásai minden szférában érzékelhetők, a hadi szférában is egyre nehezebb olyan értéket jelentő humán „alapanyagot” találni, aki azon túl, hogy megfelel a törvényi rendeletekben meghatározott egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek, még rendelkezik azokkal az alapvető emberi értékekkel, amelyekre építve a katonai képeségek kialakíthatók. Tanulmányom célja, hogy ezeket az emberi értékeket, képességeket számba vegyem, és fejlesztésük lehetőségeit vizsgáljam a jelenlegi oktatási-képzési rendszerek vonatkozásában. 

Kulcsszavak:

Értékek Katonai képességek Humán erőforrás Kompetencia

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.