Magyarország határvízi egyezményei a belvízvédekezés tükrében

doi: 10.32563/hsz.2019.3.11

Absztrakt

Magyarországnak természeti adottságai és vízkár-veszélyeztetettsége miatt egyedülálló a vízkárok ellen kiépített védelmi rendszere, amelyek az országhatáron is átnyúlnak. Hazánk vízkárok elleni biztonsága érdekében, így a belvízvédelem kapcsán is, rendkívül fontosak a határvízi együttműködések, amelyek a szomszédos országokkal kötött, közel százéves egyezményeken alapulnak. Az elmúlt időszakban a határ menti vízgyűjtőkön, a vízrendszerekben jelentős beavatkozást hajtottak végre az országok, megváltoztatva a természetes lefolyási viszonyokat. Egyre fontosabb a VKI2 szerinti jó ökológiai állapot eléréséhez a vízigények biztosítása és a természetes vízkészletek megosztásának szükségessége is, különös tekintettel a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében. Ezt erősítik különböző nemzetközi egyezmények is, amely szempontok a határvízi egyezményekre is hatást gyakorolnak.

Kulcsszavak:

belvízvédelem határvízi együttműködés nemzetközi egyezmény

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.