Olaszországi muszlim szervezetek

doi: 10.32563/hsz.2019.3.4

Absztrakt

Főleg három szervezetet, és tevékenységeiket veszem górcső alá, igyekszem bemutatni a feladataikat, intézményeiket és a közös kooperációban játszott szerepüket. Olaszországban a muszlimok lélekszáma megközelíti a 2 millió főt és a lakosság 1,2%-át adják. A muszlimoknak fontos az érdekvédelmi szervezetek jelenléte Olaszországban, hiszen intézményesített párbeszéd hiányában a vallások közötti akut ellentétek, valamint a menekültválság és a terrorizmus által generált szociális biztonságpercepció romlása felerősítheti a két fél elidegenedését. A szervezetek főbb profilja az elfogadás erősítése, a muszlimok számára az európaihoz hasonló munkalehetőség és jogok biztosítása, és a kapcsolatok kiépítése a többi egyházzal.  

Kulcsszavak:

Olaszország Iszlám kulturális összekapcsolás UCOII CICI Európa legnagyobb mecsete COREIS asszimiláció

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.