A nukleáris elrettentés a katolikus egyház megnyilatkozásainak a fényében

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.23

Absztrakt

A katolikus egyház mindig elutasította a nukleáris fegyverek alkalmazását, annak pusztító ereje, illetve a nemharcolók megóvásának nehézsége miatt Az egyházi tanítóhivatal ennek megfelelően következetesen az atomfegyverek leszerelése mellett foglalt állást. A nukleáris elrettentésről, vagyis a támadástól való visszatartás érdekében való nukleáris fegyverek birtoklásról azonban már eltérő álláspontot képviselő pápai megnyilatkozások születtek. Az igazi fordulat II. János Pál 1982-as ENSZ-ben mondott beszédjével következett be. Ez alkalommal a pápa a nukleáris fegyverek ideiglenes - elrettentés érdekében való birtoklását - erkölcsileg elfogadhatónak tartotta. Ferenc pápa azonban radikálisan szakított ezzel az állásponttal és számos fórumon kijelentette: a nukleáris fegyverek puszta birtoklása is bűn. Abszurd és erkölcsileg nem megengedhető.
    Ebben a tanulmányban bemutatom azt az ívet, amelyet a Katolikus Egyház a nukleáris fegyverek birtoklása, bevetése és az elrettentésről szóló tanítása vonatkozásában a Második Világháborútól napjainkig bejárt. A tanítóhivatali reflexiók mellett utalok azokra a helyi egyházakra is, amelyek az érintettség okán átfogóan nyilatkoztak a nukleáris fegyverek kérdéséről. Az általános biztonságpolitikai eseményekre csak annyiban térek ki, amennyiben azok szükségesek az egyházban beállt változások megértéséhez. 

Kulcsszavak:

Katolikus Egyház Szentszék nukleáris elrettentés fegyverzetleszerelés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.