NATO békeműveletek a Balkánon

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.22

Absztrakt

A Balkán a rendszerváltás óta fontos szerepet játszik a magyar kül-, biztonság- és védelempolitikában. Magyarország az első évtizedben valamennyi szárazföldi NATO békeműveletben részt vett a régióban. Bár azóta már több mint 900 fővel, 15 országban és három kontinensen vesz részt hazánk békeműveletekben, a kormány továbbra is fontos prioritásként kezeli a térséget. A cikk a NATO műveletek jelentőségét tárgyalja a Nyugat-Balkánon, bemutatja a szövetség teljes műveleti spektrumát 1992-től napjainkig. Az írás rámutat a NATO békefenntartás szakaszos jellegére (Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Macedónia), jellemzi a jelenleg aktív KFOR műveletet. Bár az elemzés a transzatlanti válságkezelésre fókuszál, értékeli a térség euro-atlanti fejlődésének eredményeit is. Nyugat-Balkán fejlődését ugyanis a két szövetségnek együtt kell kezelni, ahol a NATO a fejlődés katonai és biztonsági kérdéseiért felel, az EU pedig régió országainak az uniós perspektívát nyújtja. A tanulmány a balkáni békefenntartás magyar eredményeinek bemutatásával fejeződik be.

Kulcsszavak:

NATO Nyugat-Balkán békeműveletek IFOR SFOR KFOR Macedónia EU Magyar Honvédség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.