A Zrínyi-életmű modern katonai-szakmai interpretációja: Perjés Géza Zrínyi-képe

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.8

Absztrakt

A tanulmány Perjés Géza Zrínyi-képének változásait, hadtörténetírói módszereinek fő elemeit, az ezzel kapcsolatban fölmerült vitakérdéseket és legfőképpenazokat az eredményeket mutatja be, amelyek maradandó helyet biztosítanak Perjés munkáinak a Zrínyi-szakirodalomban.
    Zrínyi volt Perjés Géza legkedvesebb hőse, akivel a legtöbbet foglalkozott. Az 1955 és 2003 között eltelt közel ötven esztendőben 25 írást szentelt Zrínyinek. Zrínyi-értelmezésének csúcspontját a Zrínyi Miklós és kora című monográfia első
és második kiadása (1965, 2002) fémjelezte.
    Perjés Zrínyi-képe újszerű elméleti alapokra (17‒20. századi hadtudomány klasszikusai, játék- és döntéselmélet stb.), módszertanra (statisztikai módszerek, kvantifikáció, logikai rekonstrukció) épült. Mindezek erőteljes kánonformáló hatással voltak a Zrínyi-képre.

Kulcsszavak:

Perjés Géza a költő és hadvezér Zrínyi Miklós Clausewitz metodizmus nacionalizmus-vita

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.