Az állampolgárság koncepció ellentmondásai – eszmetörténeti megfontolások

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.12

Absztrakt

A modern, demokratikus társadalmakban az állampolgárság jelöli ki az egyén tagságát a közösségben. Egy adott állam állampolgárának lenni, különleges státuszt jelent, ugyanis az állampolgárt számos egyéni, polgári és politikai jog illeti meg. Ugyanakkor az állampolgárság kötelezettségvállalást is jelent. Ez a cikk az állampolgárság fogalmának alapvető ellentmondásait vizsgálja az elméleti megközelítésekre helyezve a hangsúlyt. Az állampolgársági koncepciók európai történetének bemutatásakor két alaptípust a territoriális, valamint az etnikai-kulturális állammodellt mutatom be, melyeknek alapvonásai ma is fellelhetők, mind az állampolgársági gyakorlatokban, mind a nemzeti önértelmezésekben. A tanulmány végén az újfajta, ún. poszt-nemzeti megközelítésekről esik szó.

Kulcsszavak:

állampolgárság territoriális állam etnikai-kulturális állam posztnemzeti állampolgárság inklúzió

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.