A népfelkelés 1848-ban

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.9

Absztrakt

Az 1848 őszén meghirdetett népfelkeléshez rengeteg előítélet kötődik. Egyes szerzők szerint ez jelentette a forradalmi hadviselést, mások szerint a kiképzetlen tömegek harcba szólítása felelőtlenség volt. A népfelkeléshez valóban kapcsolódtak fontos sikerek, mint amilyen Székesfehérvár és Nagykanizsa felszabadítása vagy az ozorai diadal. De ugyanígy beszélhetünk súlyos kudarcokról is, mint amilyen a schwechati csata volt. A tanulmány a korabeli rendeletek alapján próbálja meg definiálni a népfelkelés fogalmát. A szerző szerint a népfelkelés nem más, mint a nemzetőrség teljes mozgósítása, esetleg kiegészítve más, fegyverforgató elemekkel. Egyben kísérletet tesz arra, hogy megállapítsa a népfelkelés alkalmazhatóságának lehetőségeit és korlátait.

Kulcsszavak:

1848 forradalom szabadságharc népfelkelés nemzetőrség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.