Magyar rendőrök a Balkánon: a magyar rendvédelmi békefenntartás Nyugat-Balkáni tapasztalatai

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.3

Absztrakt

A szerző röviden összefoglalja a magyar rendvédelmi szervek több mint húsz éves békefenntartói tevékenységét a Nyugat-Balkánon. Vázlatosan ismerteti azokat a békefenntartói missziókat, amelyekben szakértőink részt vettek 1996 és 2018 között.

Kulcsszavak:

békefenntartás Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Unió Észak-atlanti Szerződés Szervezete misszió rendőrség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.