A liberális világrend napirendalkotói:

az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatai

  • Rada Péter
doi: 10.32559/et.2022.1-2.1

Absztrakt

Az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata nem egyenlő az európai–amerikai kapcsolatokkal. Az utóbbi jóval bővebb, és tradicionálisan hangsúlyos védelmi együttműködési és biztonsági eleme van. A tanulmány célja, hogy körüljárja azokat az ügyeket, amelyek a két fél kapcsolatainak napirendjén vannak, és a legfontosabb, trendeket meghatározó kérdésterületek alapján csoportosítva adjon logikát az EU és az Egyesült Államok kapcsolatai elemzésének. Ha leszűkítjük a kérdésterületet, akkor a napirenden lévő ügyek alapján a kapcsolatokat három nagyobb dimenzióba sorolhatjuk. Ezek egymással is átfedést mutatnak, és egyes ügyek nem egyértelműen tartoznak kizárólagosan csak egy csoportba. Ezek a kérdéscsoportok: a biztonsági jellegű kérdések; a gazdasági kapcsolatok; illetve azok a globálisan jelen lévő ügyek, amelyekben a két fél kölcsönösen egymásra van utalva. A napirend leíró bemutatása azért érdekes, mert az EU és az Egyesült Államok a liberális világrend legbefolyásosabb szereplői és annak alakítói.

Kulcsszavak:

EU Egyesült Államok európai-amerikai kapcsolatok liberális világrend

Hivatkozások

Alghannam, Heshman – Yaghi, Mohhamed (2022): Biden’s Trip to Saudi Arabia: Successes and Failures. Carnegie Endowment for International Peace, 2022. augusztus 11. Online: https://carnegieendowment.org/sada/87662

Brattberg, Erik (2020): How Washington Views New European Defense Initiatives? Carnegie Endowment for International Peace, 2020. március 3. Online: https://bit.ly/43OoMZ9

Chatzky, Andrew (2017): France’s Tech Tax: What to Know. Council on Foreign Relations. 2019. július 17. Online: https://www.cfr.org/in-brief/frances-tech-tax-what-know

Congressional Research Service (2022): U.S.-European Relations in the 117th Congress. Washington, D.C.: CRS. Online: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11094

Council of the European Union (2005): Initiative to Enhance Economic Integration and Growth. Online: https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201004/20100427ATT73625/20100427ATT73625EN.pdf

Etzioni, Amitai (2007): Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. New Haven: Yale University Press.

European Commission (2019): Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The European Green Deal. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52019DC0640

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541

European Commission (é. n.): EU–US Data Transfers. Online: https://bit.ly/3mUXmAb

European Commission (2021): EU-US Launch Joint Technology Competition Policy Dialogue to Foster Cooperation in Competition Policy and Enforcement in Technology Sector. 2021. december 7. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6671

European Commission (2022): The Ninth U.S.-EU Energy Council. 2022. február 7. Online: https://ec.europa.eu/info/news/ninth-us-eu-energy-council-2022-feb-07_en

European Community (1990): Transatlantic Declaration on EC–US Relations. Online: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124320/trans_declaration_90_en.pdf

European Council – Council of the European Union (2021): EU-US Summit Statement. Online: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/06/15/

European External Action Service (1998): Transatlantic Economic Partnership. Online: https://eeas.europa.eu/archives/docs/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf

European Parliament Think Tank (2017): From Safe Harbour to Privacy Shield: Advances and shortcomings of the New EU-US Data Transfer Rules. 2017. január 19. Online: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2017)595892

European Union (1995): The New Transatlantic Agenda. Online: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210469/New-Transatlantic-Agenda_EN.pdf

Europe Daily Bulletin (2011): Terrorism and Cybercrime, EU-US Meeting. 2011. április 15. Online: https://agenceurope.eu/aewebsite_dev/en/bulletin/article/10359/24

Europol (2021): European Union Terrorism Situation and Trend Report. Online: https://doi.org/10.2813/677724

Gardner, Anthony (2020): Stars with Stripes. London: Palgrave. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29966-8

Gardner, Anthony L. – Eizenstat, Stuart (2010): New Treaty, New Influence? Foreign Affairs, 2010. március 1. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2010-03-01/new-treaty-new-influence

Gardner, Hall szerk. (2017): NATO and the European Union: New World, New Europe, New Threats, New York: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9781315248332

Iñiguez de Heredia, Marta (2020): Military Capacity Building as EU’s New Security and Development Strategy. In Johansson-Nogués, Elisabeth – Vlaskamp, Martijn C. – Barbé, Esther (szerk.): European Union Contested. Barcelona: Springer, 173–190. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-33238-9_10

McGrath, Matt (2020): Climate Change: US Formally Withdraws from Paris Agreement. BBC, 2020. november 4. Online: https://www.bbc.com/news/science-environment-54797743

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának való továbbításáról. 22012A0811(01). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22012A0811%2801%29

Miszlivetz Áron (2021): Varázslat egy csapásra? Az EU-USA kapcsolatok jövője. Ludovika.hu, 2021. január 21. Online: https://www.ludovika.hu/blogok/ot-perc-europablog/2021/01/21/varazslat-egy-csapasra-az-eu-usa-kapcsolatok-jovoje/

Peers, Steve (2014): The Next Multi-year EU Justice and Home Affairs Programme Views of the Commission and the Member States. Statewatch, 2014. március 12. Online: https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-238-new-jha-programme.pdf

Rada Péter (2007): Átalakuló biztonsági kihívások. In Rada Péter (szerk.): Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban, Budapest: Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület, 53–72.

Rada, Péter (2012): End of Post-Modern Realism in the United States’ Democracy Promotion Strategy? Lessons from North-Africa and the „Arab Spring”. In Ondrejcsak, Robert (szerk.): Panorama 2011. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 135–154.

Rada Péter (2019): Megváltozó világunk és a biztonsági kihívások átalakulása. In Szálkai Kinga – Baranyi Tamás Péter – Szarka E. Luca (szerk.): Biztonságpolitikai Corvinák. Budapest: Antall József Tudásközpont, 15–23.

Robinson, Kali, (2022): What is the Iran Nuclear Deal? CFR, 2022. július 20. Online: https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal

Thrush, Glenn (2017): Trump’s New Travel Ban Blocks Migrants from Six Nations, Sparing Iraq. The New York Times, 2017. március 6. Online: https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/travel-ban-muslim-trump.html

Vinocur, Nicholas (2022): Europe has Met Its Pain Threshold on Russia Sanctions. It Wasn’t That High. Politico, 2022. március 16. Online: https://www.politico.eu/article/europe-met-pain-threshold-russia-sanctions-not-high/

Watt, Andrew (2022): Recovery and Resilience: Stop-Gap or Sea-Change? Social Europe, 2022. május 30. Online: https://www.socialeurope.eu/recovery-and-resilience-stop-gapor-sea-change

The White House (2022): United States and European Commission Announce Trans-Atlantic Data Privacy Framework. 2022. március 25. Online: https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2022/03/25/fact-sheet-united-states-and-european-commission-announce-trans-atlantic-data-privacy-framework/

Wright, Thomas (2021): The Center Cannot Hold. Foreign Affairs, 2021. augusztus 24. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/center-cannot-hold

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei