object(Publication)#714 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1099) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 16:20:49" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(983) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(6) "7–34" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(345) "

Following a change of government in 2010, the Hungarian local government system underwent a period of significant transformation. The question of how it is viewed and the effects it may have are currently being debated. However, the fact that 2011 saw a reform of a more than a 20-year-old unyielding system seems difficult to argue with.

" ["hu_HU"]=> string(345) "

Following a change of government in 2010, the Hungarian local government system underwent a period of significant transformation. The question of how it is viewed and the effects it may have are currently being debated. However, the fact that 2011 saw a reform of a more than a 20-year-old unyielding system seems difficult to argue with.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "Empirical Research in the Field of Local Governments of Csongrád County" ["hu_HU"]=> string(72) "Empirical Research in the Field of Local Governments of Csongrád County" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#749 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5827) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1099) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Badó" ["hu_HU"]=> string(5) "Badó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(18) "Empirical Research" [1]=> string(11) "Governments" [2]=> string(26) "significant transformation" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(18) "Empirical Research" [1]=> string(11) "Governments" [2]=> string(26) "significant transformation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#762 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4537) ["id"]=> int(323) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1099) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#117 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1100) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-04-22 14:44:13" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(984) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(7) "35–48" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(937) "

The protection of human rights is one of the top priorities of the modern Western world, and the global North operates a variety of tools in areas of particular concern for law enforcement. The study aims to provide a comprehensive analysis of the evolution of human rights in the 1990s and the 2000s in the African Great Lakes region, based on reports by Human Rights Watch. Despite the improvement in the protection of human rights, the study concludes with disappointing facts and correlations. One of the main argument blames local governments who interpret human rights as a forced regime visualised by the Western world. At the same time, the study outlines possible solutions for the future and claims that the prerequisite for promoting human rights would be the extension of the political sphere to civilians who are becoming increasingly aware of their rights and are expressing the need for a more ‘Western’ milieu.

" ["hu_HU"]=> string(1164) "

Az emberi jogok védelme a modern nyugati világ egyik legfőbb prioritása, amelynek globális szintű megvalósítása érdekében a globális Észak a legkülönfélébb eszközökkel operál a jogvédelem szempontjából különösen problematikus területeken. A tanulmány arra vállalkozik, hogy átfogó képet adjon az emberi jogok helyzetének alakulásáról az 1990-esés 2000-esévekben az afrikai Nagy Tavak régióban, alapul véve a Human Rights Watch (Emberi Jogi Figyelő) jelentéseit. A területen tetten érhető javulás ellenére is kiábrándító tényekre és összefüggésekre világít rá az elemzés, ami leginkább annak köszönhető, hogy a helyi vezetés a mai napig egy rákényszerített rezsimként értelmezi a nyugati világ által vizionált emberi jogi rendszert. Ugyanakkor lehetséges megoldásokat is felvázol a tanulmány a jövőre nézve. Az emberi jogvédelem előmozdításának előfeltétele a politikai szféra kiterjesztése lenne az egyre tudatosabbá váló civil lakosságra, hiszen az ő körükben látszólag egyértelműen megfogalmazódott az igény egy „nyugatibb” miliő kialakítására.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(94) "The Evolution of Human Rights in the African Great Lakes Region during the 1990s and the 2000s" ["hu_HU"]=> string(102) "Az emberi jogok helyzetének alakulása az afrikai Nagy Tavak régióban az 1990-esés 2000-esévekben" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#735 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1125) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1100) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Balázs" ["hu_HU"]=> string(7) "Balázs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "emberi jogok" [1]=> string(10) "Nagy Tavak" [2]=> string(6) "Afrika" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "Human Rights" [1]=> string(11) "Great Lakes" [2]=> string(6) "Africa" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#778 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4539) ["id"]=> int(324) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1100) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1101) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-04-22 14:45:44" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(985) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(7) "49–68" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(983) "

The paper examines the normative background of higher education entrance examination in national minority languages in the AP of Vojvodina through analysis of a relatively fresh case study in which a students’ association has filed a suit against the Faculty of Law in Novi Sad for rejection of organising entrance examination in the Hungarian language, despite of the relevant bylaws of the autonomous province. Although the Court of Appeal has confirmed discrimination based on language committed by the mentioned higher education institution, interesting issues have arisen during the proceeding concerning the scope of university autonomy, normative competences of the autonomous province and enforcement of supplementary national minority rights. Considering the valid legal rules of Serbia and its province, Vojvodina, and the (constitutional) court practice in the country the paper presents various aspects of these issues that have remained unsolved up to this day.

" ["hu_HU"]=> string(1004) "

A tanulmány a nemzetiségi nyelvű felsőfokú felvételi eljárás normatív hátterét vizsgálja a Vajdaságban egy viszonylag aktuális jogeset elemzésén keresztül: a Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSZ) beperelte az Újvidéki Jogtudományi Kart, mivel ez utóbbi az autonóm tartomány releváns rendeletei ellenére nem szervezett magyar nyelvű felvételi vizsgát. Habár a Fellebbviteli Bíróság másodfokon nyelvi alapú diszkriminációt állapított meg az említett felsőoktatási intézmény részéről, az eljárás során érdekes kérdések merültek fel az egyetemi autonómia kereteit, az autonóm tartomány jogalkotói hatásköreit, valamint a nemzetiségi jogok érvényesítésének korlátait illetően. A tanulmány ezen – egyébként mind a mai napig megoldatlan − kérdések különböző aspektusait járja körbe Szerbia és tartománya, Vajdaság érvényes jogszabályai, valamint az ország -alkotmány) bírósági gyakorlatának tükrében.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(195) "Higher Education Entrance Examination in National Minority Languages in Vojvodina, Namely, Whether the University Autonomy May Be Extended at the Expense of the Provincial Autonomy and Vice Versa" ["hu_HU"]=> string(167) "Felsőfokú felvételi eljárás nemzetiségi nyelveken a Vajdaságban, avagy kiterjeszthető-e az egyetemi autonómia a tartományi autonómia kárára és vice versa" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#759 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1126) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1101) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Beretka" ["hu_HU"]=> string(7) "Beretka" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Katinka" ["hu_HU"]=> string(7) "Katinka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(22) "Felsőfokú felvételi" [1]=> string(19) "egyetemi autonómia" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(16) "Higher Education" [1]=> string(9) "Vojvodina" [2]=> string(19) "University Autonomy" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#752 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4541) ["id"]=> int(325) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1101) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#178 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1102) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-04-22 14:46:22" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(986) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(7) "69–84" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1030) "

Research into legal consciousness does not only constitute support for the individual but also for society in order to promote greater knowledge and understanding of a legal system, the daily round of relations and choices regulated by law and eventually self-knowledge. Applying this to the scope of research of this study, the research into legal consciousness in the field of local self-governments regarding the county seat of Csongrád County, the inhabitants of Szeged and the personnel at the local government serves as a feedback to both the inhabitants of Szeged and the local government and as an intermediary of mutual understanding for purer legal consciousness and the creation of the ideal of good self-governance. Emphasising the significance of research into legal consciousness and revealing important details of empirical research, this study highlights social phenomena the recognition and redress of which may assist in the sustainability and efficiency of both good self-governance and good governance.

" ["hu_HU"]=> string(1030) "

Research into legal consciousness does not only constitute support for the individual but also for society in order to promote greater knowledge and understanding of a legal system, the daily round of relations and choices regulated by law and eventually self-knowledge. Applying this to the scope of research of this study, the research into legal consciousness in the field of local self-governments regarding the county seat of Csongrád County, the inhabitants of Szeged and the personnel at the local government serves as a feedback to both the inhabitants of Szeged and the local government and as an intermediary of mutual understanding for purer legal consciousness and the creation of the ideal of good self-governance. Emphasising the significance of research into legal consciousness and revealing important details of empirical research, this study highlights social phenomena the recognition and redress of which may assist in the sustainability and efficiency of both good self-governance and good governance.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(65) "KOL Research in the Field of Self-governments of Csongrád County" ["hu_HU"]=> string(65) "KOL Research in the Field of Self-governments of Csongrád County" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#779 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1127) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1102) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Patyi" ["hu_HU"]=> string(5) "Patyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zsófia" ["hu_HU"]=> string(7) "Zsófia" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "KOL Research" [1]=> string(16) "Self-governments" [2]=> string(16) "Csongrád County" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "KOL Research" [1]=> string(16) "Self-governments" [2]=> string(16) "Csongrád County" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#763 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4543) ["id"]=> int(326) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1102) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#112 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1103) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 16:21:51" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(987) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(8) "85–106" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1034) "

This paper explores and compares the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court regarding social security before and after the new Constitution entered into force in 2012. The wording of the new Fundamental Law of Hungary was said to be more restrained and modest regarding social rights, as it does not explicitly stipulate such rights. In this paper I try to come up with a conclusion as to whether the level of protection of social security in the case law of the Hungarian Constitutional Court also became lower after 2012. From our analysis of the practice of the Constitutional Court we can conclude that despite the fact that the wording of the new Constitution seemed to be more restrained and modest regarding social security, the constitutional protection of social security has not declined drastically in the jurisdiction of the Constitutional Court, because the Constitutional Court did not interpret the right to social security as a real constitutional right before 2012, but only as a state obligation.

" ["hu_HU"]=> string(1028) "

Az Alaptörvény szociális biztonságról szóló XIX. cikkének normaszövege első ránézésre csökkentette a szociális biztonság alkotmányos védelmi szintjét azáltal, hogy a korábbi Alkotmány alapjogi (állampolgári jogi) megfogalmazásához képest már csak államcélként, az állam törekvéseként határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény előtt és után kialakított gyakorlatának összevetése alapján azonban az derül ki, hogy lényeges változás (csökkenés) nem következett be a szociális biztonság alkotmányos védelme terén. Részben azért nem, mert az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése szerinti „államcél” jellegű megfogalmazása a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot követi, amely ugyancsak nem tekintette alapjognak a szociális biztonságot (az ezzel ellentétes alkotmányi megfogalmazás ellenére sem), hanem az csupán „államcéllá” szelídült; részben pedig a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésének is köszönhetően.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(100) "Constitutional Protection of Social Security before and after the Fundamental Law Entered into Force" ["hu_HU"]=> string(97) "A szociális biztonság alkotmányos védelme az Alaptörvény hatálybalépése előtt és után" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#785 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5828) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1103) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Téglási" ["hu_HU"]=> string(9) "Téglási" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(21) "szociális biztonság" [1]=> string(13) "Alaptörvény" } ["en_US"]=> array(2) { [0]=> string(15) "Social Security" [1]=> string(15) "Fundamental Law" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#784 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4545) ["id"]=> int(327) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1103) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A Kúria gyakorlatából

Berkes Bálint
107–120.
object(Publication)#782 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1104) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-04-22 14:47:48" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(988) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(9) "107–120" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(807) "

Between 1 December 2018 and 31 March 2019, the adjudicating panels of the Curia of Hungary examined the implementation of the following fundamental rights issues: the right to use reasonable force to protect one’s person or property from imminent bodily harm or against the peril with which one is threatened at the hands of an aggressor (Article V of the
Fundamental Law of Hungary), the right to freedom of thought and conscience [Article VII, paragraph (1) of the Fundamental Law of Hungary], freedom of expression and freedom of the press [Article IX, paragraphs (1) and (2) of the Fundamental Law of Hungary], and the right to have one’s affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the authorities [Article XXIV, paragraph (1) of the Fundamental Law of Hungary].

" ["hu_HU"]=> string(806) "

Between 1 December 2018 and 31 March 2019, the adjudicating panels of the Curia of Hungary examined the implementation of the following fundamental rights issues: the right to use reasonable force to protect one’s person or property from imminent bodily harm or against the peril with which one is threatened at the hands of an aggressor (Article V of the
Fundamental Law of Hungary), the right to freedom of thought and conscience [Article VII, paragraph (1) of the Fundamental Law of Hungary], freedom of expression and freedom of the press [Article IX, paragraphs (1) and (2) of the Fundamental Law of Hungary], and the right to have one’s affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the authorities [ArticleXXIV, paragraph (1) of the Fundamental Law of Hungary].

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(90) "Fundamental Rights Cases of the Curia of Hungary between 1 December 2018 and 31 March 2019" ["hu_HU"]=> string(24) "A Kúria gyakorlatából" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#794 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1129) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1104) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Berkes" ["hu_HU"]=> string(6) "Berkes" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Bálint" ["hu_HU"]=> string(7) "Bálint" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(6) "Kúria" [1]=> string(13) "Alaptörvény" } ["en_US"]=> array(2) { [0]=> string(5) "Curia" [1]=> string(18) "Fundamental Rights" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#788 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4547) ["id"]=> int(328) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1104) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#780 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1106) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 16:22:43" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(990) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(9) "121–128" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1875) "

In a series of recent cases (Case C-163/17 Jawo and Joined Cases C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi and Others and C-438/17 Magamadov) the Court of Justice was asked to answer the question of whether the transfer of an applicant for international protection to the Member State that is responsible for processing his application under the Dublin III Regulation [Regulation (EU) No. 604/2013] or that has previously granted him such a protection should be excluded where the adequate living conditions of beneficiaries of international protection cannot be guaranteed in that Member State and/or the subsistence allowance provided to these beneficiaries by that Member State is markedly inferior to that available in other Member States. By judgments of 19 March 2019 in the aforementioned cases, the Court ruled that such an applicant can be transferred to the Member State in question unless the expected living conditions in that Member State of those granted international protection would expose him to a situation of extreme material poverty, contrary to the prohibition of inhuman or degrading treatment. However, the Court stressed that inadequacies in the social system of the Member State concerned do not warrant, in and of themselves, the conclusion that there is a risk of such treatment. Likewise, the Court set out that the mere fact that social protection and/or living conditions provided by a Member State to beneficiaries of international protection are more favourable than those available in the Member State that is normally responsible for a given applicant under the Dublin III Regulation or that has already granted this applicant such a protection cannot be considered as suggesting that the applicant concerned would be exposed, in the event of transfer to the latter Member State, to a real risk of inhuman or degrading treatment.

" ["hu_HU"]=> string(1835) "

A Bíróságnak a közelmúltban több, Németországból érkezett ügyben1 arról kellett határoznia, hogy meg kell-e tagadni a nemzetközi védelmet kérelmező személynek a kérelme elbírálásáért a Dublin III rendelet2 alapján felelős tagállamnak vagy azon tagállamnak való átadását, amely a kérelmező számára e védelmet korábban már biztosította, olyan esetekben, amikor e tagállamokban nem garantáltak a nemzetközi védelemben részesülő személyek megfelelő életkörülményei, és/vagy az e személyeknek a szóban forgó tagállamok által nyújtott ellátások összege jóval alacsonyabb, mint a más tagállamokban elérhető ellátások összege. Az említett ügyekben 2019. március 19-énmeghozott ítéleteiben a Bíróság megállapította, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személyek átadhatók a kérdéses tagállamoknak, kivéve ha e személyek előre látható életkörülményeik miatt ott az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmával ellentétes súlyos anyagi nélkülözéssel szembesülnének. A Bíróság azonban hangsúlyozta, hogy az érintett tagállam szociális rendszerének hiányosságai önmagukban az ilyen bánásmód veszélyének fennállására való következtetést nem teszik lehetővé. Hasonlóképpen, a Bíróság kimondta, hogy az a puszta tény, hogy a szociális védelem és/vagy az életkörülmények az új nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban kedvezőbbek, mint a Dublin III rendelet szerint felelős tagállamban vagy az ilyen védelmet már biztosító tagállamban, nem erősítheti meg azt a következtetést, hogy az érintett személy az ez utóbbi tagállamoknak való átadás esetén az embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyének lenne kitéve.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(104) "The Right of Beneficiaries of International Protection to Adequate Living Conditions and Social Benefits" ["hu_HU"]=> string(87) "A nemzetközi védelemben részesülő személyek joga a megfelelő szintű ellátásra" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#798 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5829) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1106) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Lehóczki" ["hu_HU"]=> string(9) "Lehóczki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Balázs" ["hu_HU"]=> string(7) "Balázs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(20) "nemzetközi védelem" [1]=> string(19) "Dublin III rendelet" [2]=> string(19) "szociális védelem" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(24) "International Protection" [1]=> string(21) "Dublin III Regulation" [2]=> string(17) "social protection" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#792 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4550) ["id"]=> int(330) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1106) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#791 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1109) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 16:23:34" ["sectionId"]=> int(34) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(993) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(72) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0" ["pages"]=> string(9) "129–154" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(2006) "

The Constitutional Court (hereinafter: CC) made 81 decisions in the first quarter of 2019. From these, 26 decisions were on the merits, meanwhile the others were mainly rejections on formal grounds. In the competences of norm control, the CC has annulled three legal regulations, it established two constitutional requirements and it declared two times legislative omission. The mostly practiced competence of the CC is still the constitutional complaint procedure, mainly the one against judicial decisions. In its competence, the Court annulled four judicial decisions. The Article summarises six significant decisions of the CC from the first quarter of the year. The CC ruled that in case of reviewing the disability allowances, only real physical improvement can be taken into account when classifying a person in a better conditioned grade of disability [CC decision 3024/2019. (II. 4.)] The Court examined the limits of the freedom of speech when judging upon a petition where the petitioner  has committed vandalism by launching paint-colours against a public statue [CC decision 1/2019. (II. 13.)]. In decision 3/2019. (III. 9.) the Court established that the new provisions of the Criminal Code against the supporting of illegal migration are in conformity with the Fundamental Law, however, it established a constitutional requirement: the new statutory definition shall not be applicable to the altruistic conducts that perform the obligation of helping the vulnerable and the poor. The CC protected the right to a fair trial in the administrative procedures when in CC decision 5/2019. (III. 11.) it declared: the reasoning is a compelling element of the administrative decision, and a government decree may not establish an exemption from this constitutional obligation. Lately, in its decision 9/2019. (III. 22.) the CC has stepped up in the interests of the children with difficulties in integration, studies and conduct by establishing a legal omission on the part of the lawmaker.

" ["hu_HU"]=> string(2470) "

Alkotmánybíróság 2019 első negyedévében 81 döntést hozott, amelyek közül 26 érdemi határozat volt. Az Alkotmánybíróság normakontrollos hatásköreiben négy esetben mondta ki jogszabály alaptörvény-ellenességét, háromszor semmisített meg jogszabályt. A vizsgált időszakban négy esetben mondott ki jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet és két esetben alkotmányos követelményt. Az Alkotmánybíróság legtöbbet gyakorolt hatásköre továbbra is az alkotmányjogi panasz alapján lefolytatott eljárás, amelyek közül kiemelkedik a bírói ítéletekkel szemben előterjesztett panasz. Ebben a hatáskörében eljárva az első negyedévben négy bírói döntést semmisített meg. A cikk hat fontosabb döntést foglal össze a vizsgált időszakból. A megváltozott munkaképességűek védelmében a 3024/2019. (II. 4.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a megváltozott munkaképességűeknek járó rehabilitációs ellátás összegének megállapításakor az  llapotjavulás tényleges mértékét vizsgálni kell. A véleménynyilvánítás szabadságának határait vizsgálva az 1/2019. (II. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékmű megdobálóinak indítványát. A 3/2019. (III. 7.) AB határozatában az Alkotmánybíróság egy új büntetőjogi tényállást vizsgálva megállapította, hogy nem alaptörvény-ellenes a jogellenes  bevándorlás elősegítését szankcionáló tényállás, ám megfogalmazott egy alkotmányos követelményt, amely az önzetlen, humanitárius segítséget kiveszi a büntetőnorma hatálya alól. A 3057/2019. (III. 25.) AB határozatában arról döntött az Alkotmánybíróság, hogy a bankfiókban a tulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül nem tartható gyülekezés. A tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog védelmében az 5/2019. (III. 11.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kimondta: a hatósági döntések indokolással való ellátása alkotmányos kötelezettség, ez alól kormányrendelettel nem lehet kivételt teremteni. Végül a gyermekek jogainak védelmében a 9/2019. (III. 22.) AB határozatban megállapította a jogalkotó mulasztását, mivel a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók védelmében a jelenlegi szabályozáshoz képest további kedvezményszabályokat kell alkotnia.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(85) "Significant Decisions of the Constitutional Court between 1 January and 31 March 2019" ["hu_HU"]=> string(90) "Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2019. január 1-je és március 31-e között" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#795 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5830) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1109) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Szabó" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(20) "Alkotmánybíróság" [1]=> string(8) "döntés" } ["en_US"]=> array(2) { [0]=> string(20) "Constitutional Court" [1]=> string(9) "Decisions" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#800 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4556) ["id"]=> int(332) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1109) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF