Visszatekintés a NAIH információszabadsággal kapcsolatos felügyeleti tevékenységének eredményeire ötévi távlatból

  • Sziklay Júlia
doi: 10.32566/ah.2023.4.7

Absztrakt

Az információs jogokat felügyelő magyar hatóság tevékenységéről kevés átfogó értékelés született, a szakirodalom is főleg az egyes kiemelt ügyekben hozott döntésekkel foglalkozik. Mindez különösen igaz az információszabadság területére, ahol az éves NAIH-beszámolókon kívül kevés a komolyabb elemző munka. Az Információszabadság (szak)főosztály (volt) vezetőjeként a szerző megkísérli áttekinteni azokat a 2018–2023 között elért eredményeket, stratégiai pontokat, amelyek jellemzők vagy fontosak voltak a felügyeleti munka és a jogág fejlődése szempontjából egyaránt.

Kulcsszavak:

információszabadság felügyeleti szerv Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH közérdekű adat közfeladat nyilvánosság átláthatóság

Hogyan kell idézni

Sziklay, J. (2023). Visszatekintés a NAIH információszabadsággal kapcsolatos felügyeleti tevékenységének eredményeire ötévi távlatból. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(4), 115–132. https://doi.org/10.32566/ah.2023.4.7

Hivatkozások

NAIH éves parlamenti beszámolók, 2018–2023. Online: https://naih.hu/eves-beszamolok

NAIH (2022): Összefoglaló jelentés döntéshozók részére – Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése c. KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosító számú projekt eredményterméke, 2022. november 30. Online: https://infoszab.hu/node/170

Sziklay, Júlia (2022): Public policies for access to information: ideas for innovation in.: Access to information, participation, and inclusion in the Digital Age, 13th Edition of the International Conference of Information Commissioners Mexico ICIC 138–147. Online: https://www.informationcommissioners.org/wp-content/uploads/2023/docs/ecos05.pdf

Tiszai Balázs (2023): Betartanak az ígéretnek. HVG, 2023. augusztus 10., 12–13.

Jogi forrás

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.