A brit monarchia

A parlamenti szuverenitás és az uralkodó

  • Egedy Gergely
doi: 10.32566/ah.2023.4.1

Absztrakt

A tanulmány a brit monarchia alkotmányos és politikai szerepének változásaival foglalkozik. A szerző végigkíséri a brit monarchia evolúcióját a „dicsőséges forradalomtól” és a Bill of Rights-tól (Jogok Nyilatkozata) egészen II. Erzsébetig, kiemelve, hogy az Egyesült Királyságban az alkotmányos monarchia parlamentáris monarchiává változott. E folyamat során született meg a parlamenti szuverenitás doktrínája, a „király/királynő a parlamentben” koncepciója, a brit alkotmányos gondolkodás kulcsfontosságú eleme. A tanulmány amellett érvel, hogy bár az uralkodói jogok fokozatosan szűkültek, a monarchia szimbolikus szerepe a 21. századra is jelentős maradt, és ezért az Egyesült Királyságban a republikanizmus eszméje nem tudott olyan erőre szert tenni, mint az európai államok nagy többségében.

Kulcsszavak:

alkotmányos monarchia parlamentáris monarchia parlamenti szuverenitás Brit Nemzetközösség

Hogyan kell idézni

Egedy, G. (2023). A brit monarchia: A parlamenti szuverenitás és az uralkodó. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(4), 5–18. https://doi.org/10.32566/ah.2023.4.1

Hivatkozások

Asbóth János (1875): Magyar Conservativ Politika. Budapest: Légrády Testvérek.

BBC News (2012): Diamond Jubilee: Queen Marks Eve of Accession to Throne. 2012.február 5.Online: https://www.bbc.com/news/uk-16895833

Bagehot, Walter (1873): The English Constitution. 2nd ed.Boston: Little, Brown and Company.

Bentley, Michael (2007): Power and Authority in the late Victorian and Edwardian Court.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 163–187.

Black, Jeremy (2001): Walpole in Power. Stroud, Gloucesteshire: Sutton Publishing.

Bogdanor, Vernon (1996): The Monarchy and the Constituion. Oxford: Oxford University Press.

Bogdanor, Vernon (1994): The Selection of the Party Leader.In Seldon, Anthony – Ball, Stuart (szerk.): Conservative Century: The Conservative Party since 1900. Oxford: Oxford University Press, Chapter 2, 69–96. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198202387.003.0002

Burke, Edmund (1990): Töprengések a francia forradalomról. Ford.Kontler László, Budapest: Atlantisz.

Campbell Orr, Clarissa (2007): The Feminization of the Monarchy 1780-1910: Royal Masculinity and Female Empowerment.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 76–107.

Chamberlain, Muriel E.(1988): Pax Britannica? British Foreign Policy, 1789–1914. London – New York: Longman.

Colley, Linda (1994): Britons: Forging the Nation, 1707–1837. London: Pimlico.

Dicey, Albert Venn (1902): Bevezetés az angol alkotmányjogba. Ford.Tarnai János, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata.

Egedy Gergely (1998): Nagy-Britannia története (XX. század). Budapest: Aula.

Egedy Gergely (2018): Skócia és a Brexit.Pro Minoritate, 38(Nyár), 95–107.

The English Bill of Rights, 1689, Online: https://www.ssc.wisc.edu/~rkeyser/wp/wp-content/uploads/2015/06/ English-Bill-of-Rights1.pdf

Halász Iván (2014): Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 57–76.

Hardie, Frank Martin (1938): The Political Influence of Queen Victoria, 1861–1901. 2nd ed. London: Oxford University Press.

Hardman, Robert (2022): Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II. London: Penguin Books.

Harnisch Kitti (2022): Senki sem gondolta, hogy valaha királyné lesz: 70 éve uralkodik II. Erzsébet. Index, 2022. február 6. Online: https://index.hu/fomo/2022/02/06/ii-erzsebet-kiralyno-evfordulo-tron-uralkodas-unnepseg/

Kaiser Tamás (2012): Gördülő devolúció az Egyesült Királyságban: megválaszolatlan kérdések, új kihívások. Budapest: Gondolat.

Kishlansky, Mark (1997): A Monarchy Transformed: Britain, 1603–1714. (6th revised edition).London: Penguin Books.

Srinivasan, Krishnan (2008): The Rise, Decline and the Future of the British Commonwealth. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Liberal Democrat History Group [é.n.]: William IV’s Dismissal of the Whig Administration in 1834. Online: https://liberalhistory.org.uk/history/william-ivs-dismissal-of-the-whig-administration-in-1834/

Marr, Andrew (2010): The Making of Modern Britain. From Queen Victoria to VE day. London: Pan Books.

Olechnowicz, Andrzej (2007): Historians and the modern British Monarchy.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 6–44.

Parry, Johanthan (2007): Whig Monarchy, Whig Nation: Crown, Politics and Representatives 1800–2000.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 47–75.

Richards, Jeffrey (2007): The Monarchy and Film, 1900–2006.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 258–279.

Scruton, Roger (2002): A konzervativizmus jelentése. Ford.Szabó Péter, Budapest: Novissima.

Shils, Edward – Young, Michael (1953): The Meaning of Coronation.The Sociological Review, 1(2), 63–81.Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1953.tb00953.x

Succession to the Crown Act 2013, legislation.gov.uk, Online: https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/2013/20/contents/enacted

The Supreme Court 2009, UK Parliament, Online: https://www.parliament.uk/about/living-heritage/ evolutionofparliament/houseoflords/judicialrole/overview/supremecourt/

Téglási András (2014): Az alkotmányozás sajátosságai. In Bende Zsófia–Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 19–29.

Thompson, Helen (2022): The Age of Elizabeth Windsor. Unherd, 2022.június 2.Online: https://unherd.com/2022/06/the-age-of-elizabeth-windsor/

Weight, Richard (2002): Patriots. National Identity in Britain 1940–2000. Basingstoke: Macmillan.

Williamson, Philip (2007): The Monarchy and Public Values, 1900–1953.In Olechnowicz, Andrzej (szerk.): The Monarchy and the British Nation 1780 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 223–257.

Wilson, A.N.(2015): Victoria. A Life. London: Penguin Books.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.