Az etiópiai szövetségi kormány nyelvpolitikája és a nyelvtörvény, valamint annak hatásai a tisztességes eljárásra és az amhara nyelvet nem beszélő vádlottak jogaira

  • Yemserach Legesse Hailu
doi: 10.32566/ah.2022.1.5

Absztrakt

Etiópia egy többnyelvű, szövetségi köztársaság államformával rendelkező ország. Az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság 1995-ös alkotmánya egyenlő elismerést biztosított valamennyi etiópiai nyelv számára, azonban az amhara nyelvet választotta a szövetségi kormány munkanyelvének. Annak érdekében, hogy az amhara nyelvet nem beszélő egyének igényeit kielégítsék a közszolgáltatások nyújtása során, az alkotmány és más törvények, mint a büntetőeljárási törvénykönyv, előírják a tolmácsok igénybevételét. Különösen a büntetőeljárások során, az amhara nyelvet nem beszélők jogosultak arra, hogy egy „szakképzett” tolmács segítse őket annak érdekében, hogy érdemben részt vegyenek az ügyekben. A gyakorlatban megfigyelhető, hogy a vádlottak, akik nem beszélik a szövetségi kormány munkanyelvét, nem képesek hatékonyan megérteni, illetve azonnali és részletes információt szerezni az ellenük indított ügy természetéről és hatásáról. Még ha ismerik is az ügyet, nem képesek hatékonyan kifejteni védekezésüket a bíróság vagy a kapcsolódó szervek előtt, ezáltal megvédeni saját jogaikat. Ez a tanulmány feltárja, hogy az amhara nyelvet nem beszélők nem részesülnek a jogi normáknak megfelelő eljárásban. Ez a probléma többnyire a tolmácsok hiánya, limitált száma vagy a képzetlen tolmácsok alkalmazása miatt marad fenn. A helyzet megoldásának érdekében tett lépések ellenére a szövetségi kormány még nem hozott létre egy olyan hivatalos mechanizmust, amellyel az amhara nyelvet korlátozottan és/vagy egyáltalán nem beszélő emberek megfelelő ellátásban részesülnének a büntetőeljárások során a tárgyalás előtt és a tárgyalás közben. Ez a tanulmány javaslatot tesz a szövetségi kormánynak, hogy hozzon létre bírósági tolmácsképző intézményeket, és a szükséges költségvetés biztosításával egységesítse a bírósági tolmácsolást; alakítson ki hivatalos mechanizmust, például helyezzen hatályba részletes törvényeket és munkakönyveket a tolmácsok kijelölésére; biztosítson más helyi nyelveknek munkanyelvi státuszt; konzultáljon tolmácsolási technológiákkal kapcsolatban, és működjön együtt a különböző érdekelt felekkel.

Kulcsszavak:

nem amhara nyelvet beszélők nyelvi korlát többnyelvű közösség képzetlen tolmács

Hogyan kell idézni

Yemserach Legesse, H. (2022). Az etiópiai szövetségi kormány nyelvpolitikája és a nyelvtörvény, valamint annak hatásai a tisztességes eljárásra és az amhara nyelvet nem beszélő vádlottak jogaira. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(1), 65–83. https://doi.org/10.32566/ah.2022.1.5

Hivatkozások

Abiy Ahmed’s Speech from FDRE Office of the Prime Minister. Youtube, 2019. november 19. Online: https://www.youtube.com/watch?v=0m5TRUFLQ3M

Ahmad, Muneer I.: Interpreting Communities: Lawyering across Language Difference. UCLA Law Review, 54. (2007), 5. 999–1086.

Armenui, Minasyan: Language Policy, National Identity and Politics. European Scientific Journal, 10. (2014), 7. 273–277.

Cole, Richard W. – Laura Maslow-Armand: The Role of Counsel and the Courts in Addressing Foreign Language and Cultural Barriers at Different Stages of Criminal Proceeding. Western New England Law Review, 19. (1997), 1. 193–228. Online: https://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol19/iss1/11

Cooper, Robert L.: Language Planning and Social Change. Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511620812

Haftetsion, Fiseha: The State of Vertical Division of Political Power in the Ethiopian Federation. Doktori értekezés. Addis Ababa, Addis Ababa University, 2017.

Hewitt, William E.: Court Interpretation: Model Guides for Policy and Practice in State Courts. Williamsburg, National Centre for State Courts, 1995. Online: https://www.txcourts.gov/media/907023/Court_Interpretation_Model_Guides_for_Policy_and_Practice_in_the_State_Courts.pdf

Kymlicka, Will – Allen Patten: Language Rights and Political Theory. Annual Review of Applied Linguistics, 23. (2003), 1. 3–21. Online: https://doi.org/10.1017/S0267190503000163

Leibowitz, Brenda: The Problems with Language Policy and Planning. Journal of Language, Identity & Education, 14. (2015), 1. 36–49. Online: https://doi.org/10.1080/15348458.2015.988571

Legesse Hailu, Yemserach: Challenges and Prospects of Adding Working Language in Ethiopia. Conference Paper, presented on Legal and Human Rights Academy/Policy Forum on Sustaining Political Reforms, Democratization and Human Rights in Ethiopia: Informing the Next Steps, Adama, Ethiopia (2018. október 1.)

Mackey, William F.: Language Policy and Language Planning. Journal of Communication, 29. (1979), 2. 48–53. Online: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1979.tb02946.x

Regassa, Tsegaye: Issues of Federalism in Ethiopia: Towards an Inventory of Legal Issues. Addis Ababa, Addis Ababa University, 2009. Online: https://doi.org/10.13140/2.1.4615.3602

Sherman, Julia: The Right to an Interpreter under Customary International Law. Columbia Human Rights Law Review, 48. (2017), 3. 257–302. Online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773013

Spolsky, Bernard: Language Policy. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511615245

Weinstein, Brian (szerk.): Language Policy and Political Development. Norwood, NJ, Ablex, 1990.

Záhořik, Jan – Wondwosen Teshome: Debating Language Policy in Ethiopia. Journal of Asian and African Studies, 18. (2009), 1. 80–102.

Jogi források

African Commission on Human and Peoples’ Rights: Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa (1999. november).

African Union: African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981. június 27.)

Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia: Proclamation No. 1/1995. Proclamation of the Constitution of the FDRE. Online: https://www.abyssinialaw.com/general/item/1783-proclamation-no-1-1995-proclamation-of-the-constitution-of-the-fdre

The Criminal Procedure Code, Proclamation No. 185/1961. Online: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=82480&p_classification=01.04

Proclamation No. 25/1996. Online: https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/01/proc-no-25-1996-federal-courts.pdf

United Nations: International Covenant on Civil and Political Rights (1966. december 16.)

A szerző által készített interjúk

Netsanet Dagnachew, Judge, Kolfe First Instance Court, Addis Ababa

Nuredin Kedir, Judge, Federal Supreme Court, Addis Ababa

Getahun Alemayehu, Judge, Federal Supreme Court, Addis Ababa

Addisu Abate, Registrar, Federal Supreme Court, Addis Ababa

Fatuma Mudesir, Registrar, Lideta High Court Criminal Bench, Addis Ababa

Zufan Woldegebreal, Registrar, Lideta First Instance Court, Addis Ababa

Leulesilassie Liben, Judge, Lidet First Instance Court, Addis Ababa

Sara Debru, Public Prosecutor, Bole Sub-City, Addis Ababa

Fitsum Yehwalashet, Police Officer, Yeka Sub-City, Addis Ababa

Gezahegn Abera, Police Officer, Lideta Sub-city, Addis Ababa

Zelalem Sisay, Public Prosecutor, Nifas-Silk Lafto Sub-City, Addis Ababa

Prof. Abera Defefa, Professor of Law, Addis Ababa University, Addis Ababa

Yigezu Jemaneh, Advisor, Organisational Structure, Job Grading and Evaluation Directorate

Director, FDRE Ministry of Civil Service

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.