A Teremtés védelme és az emberi jogok

  • Bándi Gyula
doi: 10.32566/ah.2020.4.1

Absztrakt

Évtizedek óta küszködik a nemzetközi közösség azzal, hogy hivatalosan is az emberi jogok közé emelje a környezethez való jogot akár önmagában, akár összetevőiben – különösen ilyen lehetne a vízhez való jog. A környezet védelme pedig mindennek – az ember jogoknak is – forrása és feltétele, a kereszténységben is a kezdetektől mélyen gyökerezik, és ugyancsak évtizedek óta része az egyházak üzeneteinek. Szükségszerű volt, hogy az emberi jogok és a környezet – a Teremtés – találkozzanak ugyanezen tanításokban. Ennek útját a kezdetektől, valamint következményeit tekintem át a következőkben, kiemelt figyelemmel a Katolikus Egyház tanítására.

Kulcsszavak:

teremtés teremtésvédelem ökológiai megtérés a Katolikus Egyház társadalmi tanítása emberi méltóság közjó életminőség környezetvédelem jelen és jövő nemzedékek védelme fenntarthatóság környezethez való jog vízhez való jog

Hogyan kell idézni

Bándi, G. (2020). A Teremtés védelme és az emberi jogok. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(4), 9–33. https://doi.org/10.32566/ah.2020.4.1