Az uniós tagállamok ügyészségei által kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajthatósága

  • Lehóczki Balázs
doi: 10.32566/ah.2020.1.8

Absztrakt

Az uniós jog által érintett területeken a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való joggal, illetve ezzel összefüggésben az uniós jog alkalmazásában részt vevő nemzeti bíróságok függetlenségével kapcsolatban, az utóbbi időben számos ügy került az Európai Bíróság elé. Ezen ügyekkel párhuzamosan a Bíróság előtt jó néhány ügy indult annak megállapítása céljából is, hogy a bíróság előtti hatékony jogorvoslat, illetve a függetlenség követelményeinek a tiszteletben tartását olyan esetekben is biztosítani kell-e, amikor a tagállamok ügyészségei európai elfogatóparancsot bocsátanak ki.
Mindezzel összefüggésben egyrészről több tagállamnak az európai elfogatóparancsok kibocsátására a nemzeti jog alapján hatáskörrel rendelkező ügyészségével kapcsolatban kétségek merültek fel a tekintetben, hogy e szervek az állam más szerveihez fűződő viszonyrendszerük fényében az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat1 szerint európai elfogatóparancs kibocsátására jogosult „igazságügyi hatóságnak” minősülnek-e.
Másrészről kérdésessé vált, hogy egyes tagállamok ügyészségei által kibocsátott európai elfogatóparancsok vonatkozásában biztosított-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony bírósági felülvizsgálat.
A Bíróság által eddig vizsgált ügyek a német, az osztrák, a francia, a svéd és a belga ügyészségeknek, valamint Litvánia főügyészének az európai elfogatóparancsok kibocsátásával kapcsolatos szerepét érintették.
A probléma jogelméleti jelentősége mellett annak gyakorlati kihatása sem elhanyagolható, hiszen a Bíróságnak az említett ügyekben meghozott ítéletei fényében a szóban forgó jogelvek tiszteletben tartásának elmulasztása esetén az európai elfogatóparancs végrehajtására nem kerülhet sor.

Hogyan kell idézni

Lehóczki, B. (2020). Az uniós tagállamok ügyészségei által kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajthatósága. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(1), 129–138. https://doi.org/10.32566/ah.2020.1.8

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>