Drónra szerelhető radiológiai modul fejlesztési koncepció, hardveres felépítés és nukleáris méréstechnikai alapok

doi: 10.32560/rk.2022.3.12

Absztrakt

Különböző célú és rendeltetésű, merev- vagy forgószárnyú drónokra kialakított szenzoros felépítmények széles skálája valósult már meg, vagy áll megvalósítás alatt. A szerző egy cikk keretében ízelítőt szeretne nyújtani a jelen TKP2021-NVA-16 pályázat keretében kialakítandó légi sugárfelderítő, drónra szerelhető szenzormodul fejlesztéséről. Jelen cikk röviden áttekinti az alkalmazás műveleti kritériumait, a szenzormodul fejlesztésének előzményeit, a K&F méréstechnikai alapjait, kialakítás alatt álló radioszenzoros és általános rendeltetésű érzékelő rendszerét, a hordozóeszköz lehetséges repülési magasságának és sebességének tervezési alapjait.

Kulcsszavak:

gamma-spektroszkópia gamma-spektrometria dózisteljesítmény-mérés

Hogyan kell idézni

[1]
J. Csurgai, „Drónra szerelhető radiológiai modul fejlesztési koncepció, hardveres felépítés és nukleáris méréstechnikai alapok”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 3, o. 181–202, júl. 2023.

Hivatkozások

International Atomic Energy Agency, Airborne Gamma Ray Spectrometer Surveying. IAEA Technical Reports Series No. 323. Vienna, 1991. Online: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/22/072/22072114.pdf

International Atomic Energy Agency, Guidelines for Radioelement Mapping using Gamma Ray Spectrometry Data. IAEA-TECDOC-1363, 2003. Online: https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/te_1363_web.pdf

Zelenák J. et al., „A légi sugárfelderítés képességei alkalmazhatóságának vizsgálata elveszett vagy ellopott sugárforrások felkutatása, illetve szennyezett terepszakaszok felderítése során,” Hadmérnök, 4. évf. 1. sz. pp. 46–62. 2009,

Manga L. et al., „Pilóta nélküli repülők a sugárfelderítésben,” Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi Online Tudományos Folyóirat, 2. évf. 2. sz. pp. 63–75. 2017. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/II/2/05-manga-katai-vass-csurgai.pdf

Ács B. et al., „ABV-anyagok terjedésének numerikus, számítógépes szimulációja,” Haditechnika, 39. évf. 1. sz. pp 13–19. 2005.

Csurgai, J. et al., Numerical Simulation of Transmission of NBC Materials, AARMS, 5. évf. 3. sz. pp. 417–434. 2006.

Madarász B. et al., „Lézeres szemcseösszetétel elemzés néhány előkészítő eljárásának vizsgálata nagy szervesanyag-tartalmú talajokon,” Agrokémia és Talajtan, 61. évf. 2. sz. pp. 381–398. 2012. Online: https://doi.org/10.1556/agrokem.60.2012.2.11

Pécsi M. et al., „Negyedidőszaki éghajlatváltozások, talajok-löszök képződése a Kárpátmedence térségében,” Földtani Közlöny, 132. évf. pp. 23–41. 2002.

Elek B., Talajok szerves folyadékvisszatartó- és folyadékvezető-képessége, PhD-értekezés. Keszthely, Pannon Egyetem, 2009.

Kettler, T. A., Doran, J. W., Gilbert, T. L., Simplified Method for Soil Particle-Size Determination to Accompany Soil-Quality Analyses, Soil Science Society of America Journal, 65. évf. 3. sz. pp. 849–852. 2001. Online: https://doi.org/10.2136/sssaj2001.653849x

Taubner, H., Roth, B., Tippkötter, R., Determination of Soil Texture: Comparison of the Sedimentation Method and the Laserdiffraction Analysis, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 172. évf. 2. sz. pp. 161–171. 2009. Online: https://doi.org/10.1002/jpln.200800085

Verőné Dr. Wojtaszek M., Földhasználati tervezés és monitoring 3. Távérzékelés, mint földhasználati adatforrás. Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/7658

Matula R., Tóth T., „Talajok agyagtartalmának becslése gamma-spektroszkópiai mérésekkel,” Agrokémia és Talajtan, 68. évf. 2. sz. pp. 367–383. 2019. Online: https://doi.org/10.1556/0088.2019.00034

M, Nagy N., „Ioncsere-folyamatok az agyagásványok ’nanolaboratóriumában’,” Magyar Kémiai Folyóirat, 123. évf. 1. sz. pp. 25–31. 2017. Online: https://doi.org/10.24100/MKF.2017.01.25

Csurgai, J., Padányi, J., Földi, L., “Temperature Dependence of NaI(Tl) Radiation Scintillation Detectors’ Characteristics,” Advances in Military Technology, 15. évf. 1. sz. pp. 201–212. 2020. Online: https://doi.org/10.3849/aimt.01328

https://www.hestore.hu/images/comp/full/QXJkdWlub1Vubwbw.jpg, https://cdn.sos.sk/productdata/9f/72/3748880e/arduino-mega2560-rev3-a000067.jpg

https://www.ebay.com/itm/273805129497

https://img.fruugo.com/product/6/23/559668236_max.jpg

The National Institute of Standards and Technology, X-Ray Mass Attenuation Coefficients. é. n. Online: https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab3.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.