https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/issue/feed Repüléstudományi Közlemények 2023-03-02T00:00:00+01:00 Repüléstudományi Közlemények Szerkesztősége RepTudKozl@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Repüléstudományi Közlemények</strong> (RepTudKoz)&nbsp;időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/5910 A Cessna 172 típusú repülőgép dízelüzemmódra alakításának megtérülése 2022-01-31T11:00:18+01:00 Tiba Zsolt tiba@eng.unideb.hu Győri Gyula gyori.gyula@pharmaflight.hu Ailer Piroska ailer.piroska@unideb.hu Husi Géza husigeza@eng.unideb.hu <p>A Cessna 172 típusú repülőgép dízelmotoros változatra való átalakításának több aspektusa van. Az eredeti hajtómű kiváltása korszerű dízelmotorral és változtatható beállítási szögű légcsavarral évtizedekkel modernebb technológiára való váltást jelent. A nagyobb motorteljesítmény és az alacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztás kedvezően befolyásolja a repülőgép repülési teljesítményét. Ebben a dolgozatban azt elemezzük, hogy milyen költséggel jár az átalakítás, mennyi a megtérülés ideje tekintettel a gazdaságosabb üzemelésre, illetve hogyan alakulnak a karbantartási ciklusok és költségek.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Tiba Zsolt, Győri Gyula, Ailer Piroska, Husi Géza https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6101 Fejlesztésben alkalmazott szoftvereszközök minősítése 2022-04-08T08:03:51+02:00 Schuster György schuster.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu <p>A szoftverek fejlesztéséhez sok esetben segédeszközöket célszerű vagy kell használnunk. Ezek a segédeszközök az esetek 98%-ában speciális szoftvereszközök. A szoftvereszköz tehát egy speciális program, amelyet egy másik program fejlesztéséhez, teszteléséhez, adatainak előállításához, esetleg dokumentáció készítéséhez használunk. Ezeket az eszközöket az egész életciklus folyamán alkalmazzuk, így jelentős szerepük van az elkészült rendszer minőségében és minősítésében. A repülésben már az 1980-as évek óta jelen vannak, és alkalmazásuk az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt. Ez nemcsak a fedélzeti rendszereket érinti, hanem minden olyan területet is, amelynek biztonsági követelményei vannak. Amennyiben valamely szoftvereszközt biztonságkritikus fejlesztésben kívánunk alkalmazni, akkor ezeknek az eszközöknek is megfelelő minősítéssel kell rendelkezniük. Ez a tanulmány ezeknek az eszközöknek a minősítésével foglalkozik.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Schuster György https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6107 Simulation of Ageing of Aircraft 2022-06-07T11:55:05+02:00 Mohammed Mudabbiruddin mohammed.mudabbir@uni-obuda.hu Pokorádi László pokoradi.laszlo@bgk.uni-obuda.hu <p>In today’s world, there is increasing demand of new technologies. As the world is growing, new technologies are emerging. To sustain the new technologies, technologies used for its maintenance must be developed. In the aviation industry with respect to the Industry 4.0 system, its maintenance strategies are also developing. The aim to this study is to present a mathematical model which is used to predict the ageing of any technical system. The authors used the Markov process theory to model the ageing process. As per the model, results and future work are determined and discussed briefly.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Mohammed Mudabbiruddin; Pokorádi László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6114 A helyszíntől független katonai repülőtéri irányításhoz szükséges optikai rendszerre vonatkozó minimális teljesítménystandardok keretrendszere 2022-03-31T19:50:18+02:00 Horváth Gábor ghorvath87@gmail.com <p>Általános értelemben kijelenthető, hogy a megfelelő videóadatfolyam-átviteli technológiára épülő operatív feladat-végrehajtás az egyik legfontosabb követelmény a helyszíntől független toronyirányítói szolgáltatásokkal szemben. Az ezzel összefüggésben felmerülő – és a polgári felhasználáson túlmutató – alkalmazás érdekében meg kell határozni azt a specifikus keretrendszert, amelynek segítségével megvalósíthatóvá válik a technológiában rejlő potenciál katonai-védelmi célú felhasználása.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Horváth Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6117 Menekülés a levegőből 2022-04-08T08:15:57+02:00 Terpecz Gábor terpecz.gabor@uni-obuda.hu <p>Az ember ősi vágya, hogy meghódítsa az eget. Az éghódító törekvések áldozatokat követeltek és követelnek ma is. A technika fejlődésével egyre több mentési megoldást fejlesztettek ki. A tanulmány során ezeknek a mentőrendszereknek az evolúcióját tekintjük az ejtőernyőtől a katapultülésig.</p> <p> </p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Terpecz Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6127 Air Transport Projects Quality Assessments by Analytical Hierarchy Process (AHP) 2022-04-19T10:04:11+02:00 Alharasees Omar oalharasees@edu.bme.hu Kale Utku kale.utku@kjk.bme.hu <p>The complex environment of aviation created dynamic air transport systems where the quality is vulnerable and directly sensitive to the supply side due to the high strategic level of driven market environments. The significance of quality quantifications has grown rapidly. Calculating quality factors is not a simple task, due to the heterogeneous, inseparable and incomprehensible characteristics of the system. For this purpose, the analytical hierarchy process (AHP) survey was distributed among two groups of 22 experts of pilots and ATCOs and applied by creating a three-level hierarchy model of the air transport supply quality to evaluate and weigh the critical characteristics. In the hierarchical structure, 4 main criteria, 15 first-level sub-criteria, and 12 second-level sub-criteria were used for the air transport supply quality model.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Alharasees Omar, Kale Utku https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6262 A katonai repülőtereket érintő biztonsági kihívások változása a történelem során (1. rész) 2022-07-13T14:49:54+02:00 Táborszky József Péter taborszky.jozsef.peter@uni-nke.hu <p>A repülőterek, repülőbázisok kialakulása szinte egybeesik a repülés kezdeteivel, még ha eleinte csak rögtönzött felszállópályák álltak is rendelkezésre. A repülőgépek kiterjesztik a hadviselést a harmadik dimenzióra a légtér uralásával, azonban nélkülözhetetlenül függnek a földi szentélyek működésétől. A légi bázisok biztonsága így megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor fontos kérdés, hogy jelentőségük hogyan változott az idők folyamán, és hogy a technika, a képességek és az elvek fejlődésével hogy változott e létesítmények biztonsága.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Táborszky József Péter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6334 A helyszíntől független repülőtéri irányítás katonai alkalmazhatóságának vizsgálata a kapcsolódó SESAR-projekt tapasztalatainak tükrében 2022-09-07T09:50:07+02:00 Horváth Gábor ghorvath87@gmail.com <p>A helyszíntől független repülőtéri irányítás (remote tower, rTWR) technológiai koncepciójának polgári megvalósítása során az alkalmazók a különböző repülőtéri funkciók digitalizálásának és integrálásának segítségével leginkább a költséghatékonyságra, valamint a teljesítménynövekedésre törekednek. Ezek a törekvések azonban alacsonyabb prioritással szerepelnek azokban a képletekben, amelyek az rTWR-technológiát a katonai alkalmazhatóság szemszögéből vizsgálják, és a fiskális szempontok háttérbe helyezését követően a műveleti körülmények között prognosztizált hatékonyság értékelésére fókuszálnak.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Horváth Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6340 A háborút is megjárt UAV-k pilótáinak mentális átformálódása 2022-08-23T11:23:17+02:00 Major Gábor major.gabor@uni-nke.hu Tóth Zoltán tothz1101@gmail.com <p>Az emberiség történelmében az eszközgyártásnak és az új technológiák fejlesztésének, tesztelésének bölcsője (szinte) minden esetben a hadsereg és a háborús körülmények voltak. A pilóta nélküli légi járművek megjelenésükkor a légvédelmi alakulatok célgépei voltak, majd a felmerülő igényeknek megfelelő átalakításuk és fejlesztésük során felismerték, hogy nem csupán „áldozati bárány” lehet ez az autonóm jármű, hanem önmaga lehet akár a farkas is. Félelmetes belegondolni, hová juthatnak a fejlesztések. Megtörténhet valaha az, ahogyan a farkasok falkában, úgy ezek a harcoló organizmusok rajkötelékben, autonóm módon teljesítik a küldetésüket? Amíg ezen merengünk, addig az olvasó megismerkedhet az elmúlt időszak lokális háborúival és a pilóta nélküli légi járművek bevetési tapasztalataival. Ezt követően a szerzők bemutatják igaz történeteken keresztül, hogy a drónoperátorok mit élnek át, milyen tapasztalataik vannak egy bevetés során, és ez hogyan hat a mentális állapotukra, egészségükre.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Major Gábor, Tóth Zoltán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/6384 Munkadrónok szerepe az integrált repülőtéren 2022-09-07T10:47:30+02:00 Vas Tímea vas.timea@uni-nke.hu Fodor Máté János mate.fodor16@gmail.com <p>A TKP IMA, vagyis integált modell repülőtér projekt kutatásai között szerepel, hogy azokat az alkalmazási területeket, amelyek kapcsán a pilóta nélküli légi járművek mint munkadrónok megjelenhetnek a repülőtér területén, megvizsgáljuk és rendszerezzük. A felhasználhatósági szerepkörön túl vizsgáljuk a munkadrónok munkabiztonsági, infrastrukturális, kiszolgálási üzemeltetési hátterét, valamint integrálhatósági és repülésbiztonsági tényezőit is. A kutatás célja, hogy az egyes alkalmazási területekre bevethető munkadrónok típusára, meghajtására, alkalmazási sajátosságaira javaslatokat fogalmazzon meg.</p> 2023-03-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Vas Tímea, Fodor Máté János