Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF-dokumentum fájlformátum.
 • A kézirat elő van készítve vaklektorálásra, nem tartalmaz a szerző személyazonosságát felfedő idézeteket és hivatkozásokat.
 • A szerzői információs adatlapot külön fájlként csatolom a beküldés során. (Lásd: Szerzői útmutató)
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

 • Ahol lehetséges, ott megadtam URL-es, illetve DOI-hivatkozásokat.
 • Kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakkal tisztában vagyok, és az ott leírtakat tudomásul veszem.
 • Kijelentem, hogy az Etikai szabályokat elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom, a kéziratot annak megfelelően készítettem el.
 • Kijelentem, hogy a Szerzői jogi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom; továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a folyóirat megszerezze a közlemény első közlésének jogát a Creative Commons licenc alapján, amely lehetővé teszi a publikáció megosztását a szerzőség és az első közlési hely feltüntetésével.
 • Szerzőként kijelentem, hogy a Mű feltöltésével az Szjt. 18. § (1)-(2) és 26. § (8) bekezdései alapján a Mű interneten történő nyilvánossághoz közvetítését engedélyezem az adott folyóirat honlapján és az Open Journal Systemen keresztül, továbbá hozzájárulok a Mű nyomtatott formában történő terjesztéséhez.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.

Sablon

Szerzői útmutató

Letöltés: SZERZŐI INFORMÁCIÓS ADATLAP